Pomozte nám SVÝM PODPISEM založit politické hnutí Třetí cesta.

Co je důležité pro naši budoucnost

(Konec "Plutokracie")

Rádi bychom do Ústavy přidali klauzuli, která zajistí, že každý občan má právo na bydlení. A důvod?

Ať bohatý, nebo chudý, každý musí řešit vlastní bydlení nejen pro sebe, ale i pro své děti. Sami si bereme hypotéky, čímž se stáváme levnou pracovní silou na 20-30 let. A pokud nejsme milionáři, tak naše děti budou muset projít stejným procesem dlouhodobých úvazků. Porevoluční vláda postupně vytvořila jen 4 možné varianty nabytí nemovitosti. 

1) Vlastními prostředky, 2) Dědictvím, 3) Hypotečním úvěrem, 4) Obálkovou metodou.

(Otázky bydlení jsou celospolečenskou prioritou. Spousta lidí si pořídila vlastní bydlení díky příznivé době. Minulý režim dal lidem jistotu bydlení a převážná většina lidí si díky privatizačním vlnám tyto státní byty odkoupila do osobního vlastnictví. Ceny bytů za které je od státu odkoupily byly směšné proti dnešním tržním cenám.. Dnešní ceny bytů a RD již nelze tak lehce splatit, a proto je třeba neprodleně tuto otázku řešit). Nelíbí se nám, že celý život co platíme daně, tak naše vláda naše daně používá na pomoc lidem z cizích států, na vlastní pracovní a soukromé cesty, na projekty, které jsou prospěšné jen menšině obyvatel a kolikrát na nesmyslné a nelogické projekty, které jsou pro nás voliče zcela zbytečné. 

Je třeba změnit zavedené trendy a nastavit systém tak, aby každý člověk měl jistotu bydlení. Pokud tuto lidskou hodnotu vezmeme jako prioritní cíl, tak zajistíme jistotu pro naše děti a vnoučata. Bydlení je nejdůležitější hodnota pro každého jednotlivce a rodinu. Tvrdíme, že pořádek si musíme učinit nejprve doma, a pak můžeme řešit otázky druhých. Dnes, pokud si chceme zlepšit životní standard, tak se musíme uvázat na několik desítek let hypotečním úvěrem až do důchodového věku. Kde je ten život? 

Systém vyřešený máme včetně financí. Vyřešený máme i systém pozemků, na kterých by se mělo stavět. (Podrobněji o bydlení níže pod textem).

Chceme nový exekuční zákon, který zamezí umělému navyšování dluhů o přidané hodnoty všech participujících účastníků, kteří jsou v řadě za věřitelem. Je nepřípustné, aby existovali v systému výjimky, které umožňují vlastní proinvestici si nárokovat zpět. Je neměnné, že všichni budou povinni si své závazky uhradit. Rádi bychom postavili produkty bank na stejnou úroveň běžných podnikatelů a investorů. Tam také patří. Banky nejsou nic víc než podnikající subjekty. (Nechceme se dočkat situace, kdy budeme řešit otázky efektivního udržení vlastního životního standardu, když budeme vědět, že spousta lidí kolem nás řeší existenční otázky, díky takřka nesplatitelným dluhům, které jim dnešní systém několikanásobně nadělil. Jaké asi budou sociální rozdíly a mezilidské vztahy v příštích letech, když ponecháme systém umělého a nesmyslného zadlužování ve stavu jaký dnes je? Chceme vytvářet lepší podmínky pro život, nikoli udržovat překážky. Již dnes je přes 816.000 lidí v exekuci. Přes 270.000 lidí je pod hranicí chudoby, kde jim hrozí sociální vyloučení. Již dnes je přes 70.000 bezdomovců. A proč? Protože existuje nesmyslný systém, který dokáže stávající dluhy několikanásobně navýšit). Lidé jsou odpovědni za svůj dluh, A VŽDY BUDOU, avšak všichni víme, že stačí jedna rodinná pohroma, například tragická autonehoda člena rodiny a řádné splácení dluhu je obrovskou překážkou. Ústava garantuje ochranu práv každého občana. Zde jsou práva občanů protiústavně porušována a to i těch řádně platících. (Více informací naleznete níže pod textem).

Změnou musí bezpodmínečně projít i další část exekutorského zákona, která exekutorům umožňuje zabavovat majetek u lidí, kteří nikomu nic nedluží. Vše funguje na pouhém podezření, že by dlužník mohl mít u lidí, kteří nikomu nic nedluží, své osobní věci, protože je občasně navštěvuje. Proti tomuto znění zákona již bojujeme dnes tím, že pomáháme lidem právně ochránit jejich movitý majetek před reálnými nájezdy exekutorů. (Činnost vykonáváme pod společností EveryOne s.r.o., IČO 24289752, kde se na webových stránkách: www.cz-everyone.cz, můžete dočíst více podrobností).

Nové zákony pro pojišťovny, které nesmyslně stanovují ceny za povinné ručení u vozidel podle obsahu, stáří a momentální ceny vozidel, byť je všeobecně známo, že povinné ručení kryje škodu na jiném vozidle, které je X. (X = neznámé vozidlo).

Chceme nastavit pevné ceny povinného ručení na pevnou a neměnnou částku a oddělit pojištění od věcí, které s provozem vozidla a vzniklou škodou nemají přímý vztah. V systému pojišťoven vidíme obrovskou nespravedlnost vůči všem řidičům, protože lidé kteří jezdí bez nehod jsou pojišťovnami finančně sankciováni za řidiče, kteří nehody způsobují. Za rok 2018 bylo evidováno 104.764 nehod. Více jak 5% zavinili cizinci. A protože v roce 2018 dosáhla registrace vozidel přes 5.802.520 kusů vozidel, tak více jak 5.697.756 vlastníků vozidel musí doplácet na cca 104.764 hříšníků, respektive na cca 99.526 českých hříšníků a cca 5.238 zahraničních hříšníků. 

(Chceme vytvořit nový systém povinného ručení, který bude pro všechny stejný a chceme jej provázat s bodovým systémem. Lidé co bourají a nedodržují pravidla silničního provozu budou platit více, než ti, co pravidla dodržují. Od toho bude bodový systém, který budou mít pojišťovny dispozici. Systém pojišťoven na bonus, kde řidič musí dodržet přes 240 měsíců bez nehody je totální vydřidušství od pojišťoven. Jakože po 20 -ti letech obdržíme slevu na povinném ručení? Takto to mají pojišťovny interně nastavené. Slevy jsou, ale tato je pro každého občana nejdůležitější. Slevy jsou pouze u pojišťoven, které mají banku, jako je např.  ČSOB. Pokud má klient u ČSOB běžný účet, tak je schopen obdržet slevu na povinném ručení. Pokud budeme řešit problematiku bonusů, tak ty jsou až po 240 -ti měsících bez nehody. Proto zadáme-li do systému zprostředkovatele bonusové měsíce, nepřesahují-li 240 měsíců, bonus nám není nikdy načten. Pokud jsme ze zákona povinni platit, tak ať existuje spravedlivější systém pro všechny. Jezdíme zodpovědně, budeme platit méně. Bourali jsme, tak zaplatíme více, avšak po dalším roce nebo dvou bez nehody bychom mohli začít s bonusovou řadou od počátku). To že pojišťovny zdražili povinné ručení pro každého, je spíše o neschopnosti pojišťoven a přenesením vlastní neschopnosti na obyčejné lidi, a to zneužitím zákona o povinnosti mít povinné ručení.

Chceme vytvořit úplně nový právní systém (nejen) pro trestní řízení. Pokud má existovat systém plný povinností, tak musí existovat takový systém práva, který bude opravdově spravedlivý a hlavně jednoduchý na pochopení. Chceme rozšířit pravomoci státnímu zastupitelství, které zajistí každému obviněnému spravedlivý soud. Zároveň chceme vytvořit absolutně nové druhy trestů, které zajistí velmi výrazné snížení hospodářské a majetkové kriminality. Na druhou stranu musíme zajistit, aby neexistovalo tolik zákonů a předpisů, které zajišťují nepřehlednost a vytvářejí skuliny pro obcházení práva. Důležité je, aby lidé nebyli tolik závislý na financích, jak je tomu dnes. Proto nastavíme systém tak, že všem lidem zvýšíme životní standard, tím že snížíme měsíční pravidelné výdaje. (Ať se nám to líbí, či nelíbí, tak je třeba nastavit právní systém tak, aby byl spravedlivý, přehledný a pochopitelný absolutně pro všechny. Pokud se obviněný hájí, že je nevinný, byť se může hájit i lží, tak jeho teze musí být ještě před soudem prověřena, protože jeho obhajoba může být i pravdou. A jediný kdo dnes o oné pravdě rozhoduje je pouze samotný soud. Pro každého občana je důležité, aby měl jistotu, že je-li nevinen, bude vždy osvobozen, což dnes nikdo říci nemůže. Každý stojící před soudem, ať poškozený, ať obviněný, jsou postaveni před nejistotu výsledku, byť je pravda na jejich straně. Námi navržený právní systém onu spravedlnost zajistí). Následně se nemůže stát, že bude kdokoli odsouzen nespravedlivě. Co je hlavní, tak skutečnost, že v 98% je rozhodnutí soudu založeno na návrhu státního zástupce. Státní zástupce navrhne vinu, a soud obviněného odsoudí. Státní zástupce navrhne zproštění, soudce reaguje zproštěním. Další co hraje pro změnu právního systému je nezávislost soudu, kde u samotném rozhodování o výši trestu (pomineme-li špatnou právní kvalifikaci od státního zástupce), tak stejný soudce u totožných trestných činů odsuzuje pokaždé jinak a kolikrát i nelogicky. Je zřejmé, že nezávislost a objektivita soudu byla něčím, nebo někým narušena. Více naleznete v sekci Právo a Justice

Chceme prosadit zákon, který zajistí, aby politické strany a politická hnutí, které budou ve vládnoucí koalici, se nesměli účastnit komunálních voleb. Jejich účast by mohla být pouze u voleb do senátu, Evropské Unie (prozatímně) a hlavy státu. Zároveň by vládnoucí koalice nesměla dosazovat vlastní lidi do dozorčích rad u státních a polostátních společností. To by mohla pouze opozice a nevládní politické strany a hnutí. (Důvod, proč chceme prosadit tento zákon je jednoduchý. Politické sliby voličům nejsou politickými stranami plněny. Sami vidíme, že jejich aktivity nejsou prioritně zaměřeny na splnění jejich vyřčených slibů, nýbrž jsou prioritně zaměřeny na obsazování dozorčích rad a vítězství v dalších politických volbách. Vládnoucí politické strany by se měli zaměřit na chod naší země, než na samotnou politickou soutěž, kde se snaží utrhnout co největší politickou moc, a tím spojené finanční zisky od státu za vítězství. Dalším faktem je dosazování lidí do dozorčích rad. Tito lidé nemají s politikou nic společného a zavedením tohoto zákona se rozplynou obavy, že je vše činěno jako poděkování, závazek, nebo co hůře pouze pro finanční zisk).

Protože politici velmi často skloňují bezpečnost naší země, tak bychom rádi nastavili jakýsi ochranný IT štít pro celou Českou republiku. Jedná se o velmi sofistikovaný projekt, který je schopen ochránit naši zem od veškerých kriminálních aktivit plynoucí ze zahraničí směrem k nám, ale i plynoucí z naší země směrem do zahraničí. Je pro nás nesmírně důležité tento IT systém implementovat na všech hraničních přechodech se všemi sousedními státy. My všichni musíme žít v klidu a bezpečí. Je nepřípustné, aby k nám ze sousedních států si lidé spojení s extremismem jezdili na střelnice a výcvikové tábory. To stejné platí pro převaděče, pašeráky, uprchlíky, dealery drog, zloděje aut apod... Vytvoříme tím unikátní příkladový zabezpečovací systém pro ostatní státy. Rádi jim tento systém prodáme. Tento systém bude automaticky využit i pro účely našich občanů v zahraničí apod. Protože se jedná o velmi zajímavé know-how, které je schopno Českou republiku dostat do popředí, tak detaily o projektu zveřejňovat nebudeme.

Co se Severoatlantické aliance (NATO) týče, tak bychom jim vojenskou ochranu ponechali. Avšak do budoucna předpokládáme, že bychom vytvořili s pomocí partnerských států, vlastní vojenskou alianci jen proto, že mentalita námi vybraných partnerských států bude stejně smýšlející, jako máme my sami. Pokud budeme odvádět do společně zřízené aliance stejný počet financí jako do NATO, budeme na tom o hodně lépe, než když budeme pod správou námi nekontrolovatelného uskupení NATO, kde je spousta rozdílných mentalit, než sami zastáváme.

Rádi bychom spustili mechanismus, který by oddlužil celý náš státní dluh. A nejen to. Systém by téměř zlikvidoval inflaci a jiné škodlivé mechanismy, které naši společnost pouze zadlužují. Tedy: přenastavili bychom finanční mechanismy tak, aby neupřednostňovali pouze jednu stranu. (Již dlouhou dobu se snažíme psát na všechna možná místa, a to u několika vlád. Nikoho to nezajímá. Nikdo neodepisuje. Od roku 2008 není žádná odezva, a přitom by stačilo vytvořit 1 schůzku a prověřit náš mechanismus u odborníků, což jsme již sami učinili. Proto víme, že to aplikovat do systému lze, i když vyvstává několik otazníků, které z naší momentální pozice nejsme schopni zajistit). Avšak, pokud se potvrdí vše co máme naplánováno, tak nejenže se zbavíme našich dluhů, ale ekonomicky se postavíme nad úroveň Německa, protože neexistencí dluhů a téměř nulové inflace, a znatelnou úpravou měnové báze, bude naše měna velmi posilovat, a to i přes skutečnost, že náš export bude vždy nižší, než je export Německa.

Rádi bychom nastavili diametrálně odlišný systém povinné školní výuky na základních školách. Jsme přesvědčeni o tom, že dosavadním systémem potlačujeme dětskou kreativitu a inteligenci. Systém škol na všechny působí stejně, tak abychom nevybočovali, a byli jsme všichni stejní. Jenže v dnešní době jsou rozdíly velmi odlišné, a proto nelze učit všechny stejně a působit na všechny stejně. Je třeba si uvědomit, že systém školství, tak jak jej dnes využíváme se od počátku vzniku změnil pouze v obsahu výuky, jinak vše zůstalo shodné. A systém školství vznikl v 18 století jako reakce na velkou francouzskou revoluci, čímž si elity chtěli zachovat absolutismus. Nejedná se o jednoduchý krok, ale do několika let bychom to byli schopni přenastavit a zefektivnit. 

Věcí na změnu je mnoho, ale jedno bychom chtěli hodně upřednostnit. Jedná se o protikuřácký zákon, který by byl celospolečensky přijímán. Každý, ale absolutně každý rodič, ať je kuřák, či nekuřák si nepřejí, aby jejich děti začali kouřit. Náš návrh na celospolečenskou změnu spočívá v jednoduchém mechanismu, který jednou provždy skoncuje s kouřením v České republice. Každý kuřák by se na úřadě zaregistroval a byl by mu vydán elektronický průkaz kuřáka. Tento průkaz by byl s ochrannými prvky a umožňoval by vlastníkům průkazu nakupovat si cigarety pro osobní potřebu. Ten kdo průkaz nebude vlastnit, tak si cigarety již zakoupit nebude moct. Tím ochráníme mladou veřejnost a nekuřáky, a dále uspokojíme kuřáky a jejich potřeby. Jedná se o 3 generace kuřáků, kteří postupně vymizí. Tím zajistíme, že lidé si nebudou vytvářet závislost na tabákových výrobcích. Pašeráctví a jiné nezákoné prodeje je irelevantní argument, protože nebude existovat kupní síla, která by jejich aktivity podporovala. Švédsko do roku 2025 bude absolutně bez kuřáků. Nám to bude trvat o něco déle.

Rádi bychom vytvořili z České republiky daňový ráj. Vše má svůj čas a jasně danou implementaci. Nejprve je třeba v naší zemi učinit pořádek. Nemůžeme vytvářet daňový ráj, pokud naši lidé strádají, jsou extrémně zadlužený, nemají kde bydlet apod. Daňový ráj by nejenže přilákal zahraniční investory, ale naše země by se stala velmi vyhledávanou destinací pro spousta podnikatelů. Myslíme si, že pouhým zákonem, který zajistí bydlení každému občanu a změnou exekučního zákona, se situace lidí rapidně změní. Ale jak bylo řečeno, je třeba učinit několik potřebných kroků, bez kterých by samotný daňový ráj, byl pouhým drahým pokusem o lepší život.

Problematika Evropské Unie. Ideologie Evropské Unie, když jsme vstupovali byla fantastická, a pro spousta občanů je fantastická i dnes, kdy je v platnosti Lisabonská smlouva, která nám sebrala právo veta. Jenže dá nám každý za pravdu, tak vše je o informacích. A pokud informace nemáme, nebo vnímáme informace jen z jedné strany, tak náš názor je subjektivní. Pak tedy vyvstává otázka, zda je lepší žít v iluzi, že je vše v nejlepším pořádku a to i s tím rizikem, že občas se něco jen přitvrdí, protože od našeho vstupu do EU se ani jeden zákon netýkal zmírnění čehokoli. To jsou jen samá pravidla a nařízení. V momentě kdy by se snížil náš státní dluh, tak bychom mohli zauvažovat nad větším tlakem na Evropskou Unii. Evropská Unie by neměla být vůbec o penězích. Pokud bychom jednotně sebrali Evropské Unii veškeré finanční aktivity, které všechny členské státy jen finančně poškozují, tak by směr EU byl zaměřen směrem ku prospěchu lidí.

Postavíme-li EU na úroveň Ústavního soudu a přidáme-li některé prvky z našich ministerstev, tak by Evropská Unie byla ku prospěchu lidí v členských státech. Jsme pro změnu pravidel v EU, které budou ku prospěchu nás všech.

A jak by vypadala změna systému podle Třetí cesty v konkrétních projektech?

Představujeme vám dva projekty, které jsou  prioritou u většiny obyvatel v ČR.

Nejprve je třeba si uvědomit, že námi výše uvedené cíle nejdou implementovat do systému ihned. Je třeba celý systém postupně upravit. Nastavit priority u všech projektů, které občany dlouhodobě poškozují. Prvními jsou exekuce a vlastní bydlení.

Jako úplně to první, co chceme, je zvýšení životního standardu všech občanů tím, že do Ústavy ČR vložíme větu, která zajistí a bude garantovat, že každý občan České republiky bude mít nárok na vlastní bydlení.

Jak by to fungovalo v praxi a jak by se ona změna projevila v dnešním nastaveném systému? Každý občan by v 18 -ti letech obdržel vlastní byt, 1+1, nebo 1+kk. Každý by mohl podat žádost o odklad přijetí bytu díky škole, nebo dosavadního bydlení u rodičů. Byt by byl v jeho osobním vlastnictví, který ve 40% spoluvlastní stát. Předkupní právo by měl tedy pouze stát. Cena bytu by byla pevně stanovená, nezávislá na lokalitě. Pokud by se do jednoho většího bytu chtěli stěhovat 2 osoby, jejich jeden nový byt by se vyměnil za jejich 2 menší. (Lze předpokládat, že mladí lidé by měli daleko větší tendenci se více poznat, než se k sobě nastěhují, tím by se předcházelo zbytečným rozchodům). Existuje varianta prodeje obou bytů státu a zakoupení jednoho společného většího podle rozdílu metrů čtverečních. 2x 1+1 = 1x 2+1. Pokud by onen pár požadoval větší byt 3+1, nebo 4+1 (počítají i s dětmi), museli by doplatit rozdíl podle tabulek. Byty by se daly směňovat včetně doplatků apod. Byty by byly pod správou sdružení nájemníků apod. Lidé by se mohli uvázat hypotečním úvěrem na luxusní byt, rodinný dům, chatu, apod. a finance za prodej bytu státu by mohli použít na hypoteční úvěr.

A proč to takto chceme? Nelíbí se nám, že člověk musí celý život pracovat, aby si vydělal na důchod, kterého se ani nemusí dožít. Člověk pro vlastní přežití potřebuje vodu, potraviny, ošacení a bydlení. Bohužel pokud nemá bohaté rodinné zázemí, tak na bydlení si z výplaty neušetří a jediný způsob je hypoteční úvěr, tedy úvazek na 20 - 35let, čímž se stává levnou pracovní silou. Člověk státu odvádí pravidelně nemalé finance prostřednictvím daní, kde stát finance používá na jiné hodnoty, které člověka skoro v ničem nepodporují, a přímo demotivují v úhradě daní.

Co by se tím získalo? Vyřešila by se otázka chudoby, obchodu s chudobou a zvýšil by se životní standard každého občana České republiky. Ušetřilo by se každoročně několik desítek miliard korun, které stát nesmyslně poskytuje na sociální věci. Příspěvky na bydlení, chod azylových domů, hospodářská kriminalita, přenášení výrobních celků do lokalit s levnou pracovní silou aj., to vše by mávnutím proutku zaniklo. Dokonce by lidé začali vnímat stát a povinné daně jako potřebnou a efektivní smysluplnou hodnotu. Stát se musí umět postarat o každého člověka a dát mu šanci na život. Finančně na tom budeme jako stát (celek) daleko lépe, než je tomu dnes. Tímto krokem jsme vytvořili projekt, kde jsou pravicové i levicové prvky v jasné synergii. Uzákoněním takovéhoto zákona, každý náš volič zajistí budoucnost svým dětem a svým vnoučatům.

Dnes máme vyřešenou i problematiku pozemků. Jsou to jednoduché kroky, které stát učinit může. Jenže na to si musíme počkat, až budeme ve vládě. Tam se nám otevřou veškeré informace, které potřebujeme k dokončení projektu bydlení.

Jako druhou prioritní změnu chceme věnovat Exekucím a jejich nastavenému systému. Změna by spočívala v tom, že jediné navýšení dluhu by bylo možné o státem danou úrokovou sazbu. Vše ostatní by muselo jít k tíži věřitele (oprávněného)!

Jak by to fungovalo v praxi a jak by se ona změna projevila v dnešním nastaveném systému? Nejprve je třeba pochopit, jak funguje systém, kde vám dáme příklad na bankovním produktu a investici do čehokoli. Pokud jsem investor a investuji do (podnikatelského záměru, akcií, komodit, investičních fondů trhu apod.), tak musím mít jistotu jednak v návratnosti financí s nějakým ziskem a jednak že o své finance nepřijdu. Proto si každý investor prověřuje onen subjekt, kam finance vkládá různými mechanismy. Due diligence počínaje a bankovním a nebankovním skóringem (scoringem) konče. Když i přes veškeré své prověrky o své investice přijde, tak je vše bráno jako jeho pro-investice, kde on špatně investoval, a proto se musí smířit s tím, že o své finance nenávratně přišel. Proč by bankovní produkty měli být výjimkou? Co je na jejich produktech jiného? Banka investuje do vybudované historie a potřeb občana, kde očekávají návratnost vlastní investice. Pokud i přes jejich velmi důkladný skóring (scoring), ze kterého vyjde hlavně bonita klienta, o své investice přijdou, například tím, že klient přišel o zaměstnání a není schopen splácet úvěr, tak se jedná o pro-investici banky a měla by se smířit s tím, že o své finance nenávratně přišla. Ano, uvědomujeme si, že by lidé takto nastavený systém zneužívali, ale dnes jej zneužívají ony banky a jiní věřitelé včetně lidí napojených v řadě proti svým dlužníkům. Cílem je začlenit bankovní produkty na stejnou úroveň jako jsou jiné investice. To má svůj evoluční proces. První fáze: Nejprve by se zamezilo umělému navyšování dluhů o soudní poplatky, náklady exekuce apod. Investor (Banka) špatně investoval, a proto když chce své finance zpět (dnes může, protože to umožňuje zákon), tak si musí dluh ponížit o náklady na vymožení. Ono snížení a podstatnou část dluhu si odepíše z daní, což činí i dnes. Tím zajistíme, že dluh například 1.000.000 korun bude navýšen jen o úrok stanovený ČNB. Veškeré náklady se odečtou z dlužné částky. Druhá fáze: Banky a jiné organizace by měli v povinnosti si ony půjčky pojistit, stejně tak by si ji musel povinně pojistit klient. Pojišťovny by měli v povinnosti si ono pojistné plnění pojistit u státem zřízené pojišťovny, pro případ krachu. Již žádné umělé zadlužování. Jiný mechanismus by byl v trestním řízení...

A proč to takto chceme? Nelíbí se nám, že se porušuje Ústava ČR a Listiny základních práv a svobod tím, že se díky platnému zákonu dovoluje několikanásobně navýšit dluh, který není reálný splatit. Dále se nám nelíbí, že se ono umělé parazitování na dlužnících děje bez účasti a vědomí dlužníka. (Věřitel pověří právní kancelář XY o zajištění vymožení: soud, exekutor apod., a tímto kolečkem se dluh extrémně navýšil, bez vědomí dlužníka). Dále se nám nelíbí, že naši politici celou situaci řeší tím, že podporují nastavený systém, kde vytvoří jakousi náplast na onen deficit ve formě osobního oddlužení.

Co by se tím získalo? Vyřešila by se otázka umělého zadlužování, parazitování na systému. A hlavně by lidé měli zaručené právo na důstojný život, protože svoboda je dnes vnímána spíše výší finanční jistoty. Zamezilo by se pracovním poměrům na černo, snížila by se výrazně kriminalita. Oním vznikem státem zřízené pojišťovny by se vyřešila problematika dluhů, krachu všech společností, které by se pojistili a ztráty zaměstnání u běžných lidí, kteří by si spořili na důchod. Tímto krokem jsme vytvořili projekt, kde jsou pravicové i levicové prvky v jasné synergii. Uzákoněním takovéhoto zákona, každý náš volič zajistí budoucnost svým dětem a svým vnoučatům. Snížili jsme velmi zásadně závislost na financích. Avšak povinnost dlužníka uhradit vzniklý dluh není ničím dotčena.

Máte za to, že se ony změny nepodaří v parlamentu prosadit? Pokud nás budete volit, tak je prosadíme. Je nám jasné, že ne každý s našim názorem bude souhlasit. Ale jsme ochotni si učinit čas a vše osobně vysvětlit. Věříme, že vás následně přesvědčíme, protože vše je o správné informovanosti. Pokud lidé chtějí změnu, tak musí táhnout za jeden provaz. Bylo by fajn přehodnotit dosavadní návyky a stanovit si priority do budoucna.

Dále...

Pryč musí pravicové a levicové strany z vlády. Tyto strany naší společnost pouze rozdělují a nejen to. Právě ony pravicové a levicové strany nám zde nejvíce uškodili jejich jednobarevným myšlením. Nebráníme se jejich adaptaci na systém Třetí cesty, kde sami evidujeme několik schopných lidí. Bohužel tato varianta není pro jakoukoli pravicovou a levicovou stranu přípustná. Důvod je jasný. Jednak neumějí nalézt řešení, které by vyřešilo společenské problematiky jednou provždy, a jsou přesvědčeni, že právě jejich ideologie je to nejlepší pro nás pro všechny, což dokazují implementací dnešních zákonů. 

Například Exekuce: Dnešní politické strany vědí, že je přes 816.000 lidí v exekuci, kde někteří mají více jak jednu exekuci. Naši politici ponechávají zavedený systém, a jako záplatu nastavují možnost osobního oddlužení (insolvence). Copak to je řešení? Toliko kapacit a mozků máme v politice, Hnutí Ano, ODA, Top 09, KDU-ČSL, ČSSD, SPD, KSČM, STAN atd., všichni dohromady vymyslí jednodušší krok na oddlužení lidí, místo toho, aby hledali deficit oné problematiky??? Copak jsme se už úplně zbláznili? Oni nechají protiústavní systém vymáhání dluhů tak jak je, kde se samotný dluh dá několikanásobně zvýšit, místo toho, aby tenhle nesmyslný trend od základu změnili?!? Co dalšího máme čekat? To jako máme do politiky nechat vstoupit List pana Soukupa, který se snaží situaci vyřešit zastropováním RPNS apod??? Pomohlo vám jejich řešení? NE NEPOMOHLO, ani nemohlo!!! Dokonce pan Soukup má díky TV dostatečnou televizní diváckou základnu, že se rozhodl kandidovat na prezidenta. To je vtip..., nebo ne?

Samozřejmě pravice má odlišný názor jako levice, ale oba celky chtějí to nejlepší pro nás, obyčejný lid. A proto se raději budou obhajovat svoji ideologií, vytvářet mediální kampaně (rozhazovat finance daňových poplatníků, které obdrželi od státu jako odměnu za to, že byli zvoleni), aby se udrželi u moci. A který jejich názor je ten správný? Ten pravicový, nebo snad ten levicový. Není lepší nalézt takové řešení, které bude přijatelné všemi, a které nebude naší společnost rozdělovat?

A sami si řekněte. Stojí Vám to za to? Chcete i nadále riskovat, že se změní? Je čas na změnu takového rázu, že zlepšíme život nám všem. Viditelně a jasně. Pokud máme platit daně, tak ať víme za co a zajistíme tím budoucnost nejen nám, ale i našim dětem a vnoučatům. Jasný scénář, který se sofistikovaně implementuje do systému. A věřte, že toho je daleko více. Jen se podívejte na naše témata.