Co je důležité pro naši budoucnost

(Konec "Plutokracie")

Žijeme v systému, který nám umožňuje toliko možností, které ani neumíme zpracovat. Od roku 1989, respektive od roku 1992, kdy přišla v platnost Ústava ČR jsme si vytvořili procesem pokus omyl systém, který vytvořil obrovské celospolečenské nerovnosti. I přes tento deficit jsme dnes na tom docela dobře. Horší to budou mít naše vnoučata a jejich děti. Pravdou je, že nás tento zavedený systém tlačí zaměřovat se více na sebe samé, než na celospolečenské problematiky, které vznikly právě z tohoto systému. Bohužel většina lidí, kteří mají vytížené týdny, ať pracovním vytížením, nebo školní naukou, tak nemají čas přemýšlet o problematikách v zavedeném systému. A už vůbec nemají čas přemýšlet o možných důsledcích z momentálně nastavených hodnot, které bereme jako normální a běžné. Další pravdou je, že žijeme v uspěchané době, kde jsme více závislý na časovém harmonogramu a blahobytu vlastní rodiny, což nám velmi omezuje přístup k informacím. Je to prosté. Vytížená tvrdě pracující rodina má prostor k informacím pouze ve svém volném čase, který většinou vychází na podvečerní hodiny. Pokud není politika vyloženým koníčkem člověka, tak jediným velkým příjmem informací jsou obsahy televizních novin, které u toho typu lidí vytváří kladné nebo záporné veřejné mínění, které je důležité pro každé nadcházející volby. Běžný rodiče jdou ráno do práce a cestou odvezou dítě do školky. Po práci vyzvedávají dítě ze školky, jdou nakoupit a doma připravují večeři. S druhým dítětem řeší domácí úkoly a následně se věnují večeří. Následně se střídají v koupelně při osobní hygieně, shlédnou večerní zprávy a jdou spát, protože se bude opakovat stejný scénář, jako při předešlém dni. A to nemluvě o negativních problematikách, jako jsou rozbité pračky, úmrtí v rodinách, nebo všeobecný nedostatek financí v rodinném rozpočtu, ať už velkými výdaji za školní pomůcky, splátkami dluhů, nebo zaplacením obědů ve školních jídelnách. Pak jsou zde i kladné stránky, jako je plánování dovolených a výletů, rodinných oslav včetně svateb, narozenin a běžných celospolečenských svátků, jako jsou vánoce, velikonoce apod. Do všeho musíme započítat osobní sportovní vyžití, které využívá přes 40% obyvatelstva, od dětských kroužků, po osobní tréning dospělých.

Při uvědomění těchto nastavených každodenních procesů, sami uznáte, že člověk s takto nastavenými hodnotami nemá prostor orientovat se v politických problematikách, pokud není politika jeho vyloženým koníčkem. Člověk tedy řeší jen to, co se ho osobně dotýká. U všeho ostatního má všeobecný názor na věc, který je podstatně ovlivňován, případně omezován jeho osobním způsobem života, a je odkázán na večerní zprávy, které podstatné skutečnosti našeho systému nevysílají, a nebo neuvádějí v pravém světle. Politici toto moc dobře vědí a vědí to i společnosti, které pro politické strany vytvářejí mediální kampaně. Je třeba si tento deficit uvědomit, aby lidé alespoň jedenkrát v životě se začali věnovat politické problematice do hloubky, kde by zjistili, že ti co nám nejvíce uškodili, jsou neustále voleni, byť by měli z politické scény navždy odejít. Proto budeme informace, které není vytížený člověk schopen běžně vidět, publikovat v komentářích a názorech. Doufáme, že naše politické hnutí bude pro vás motivací ke změně návyků, které dlouhodobě a nelogicky udržujeme a které ve výsledku zajišťují úpadek společenských hodnot.


Výběr důležitých témat, které je potřeba urychleně změnit

Komentáře a názory

Přečtěte si, co je nového

Pokud si myslíte, že největším podvodníkem všech dob v ČR byl Viktor Kožený, tak máte pravdu. Avšak od roku 2017 se prostřednictvím médií realizuje velmi sofistikovaný projekt, který je veden pouze jednosměrně a za jediným účelem...

Dnes celým jménem prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. ODS, která pohltila "Občanské Fórum" nám zde připravila pravicově zaměřený systém, který je jednobarevný. Nejenže za vlády pana (dnes již exprezidenta) Klause se rozprodalo veškeré naše dědictví, které jsme společným úsilím nahromadili za minulého režimu. Klausova vláda započala...