Doživotní renta profesionálním řidičům

Řidiče v nákladní dopravě nikdo a nic v ČR nechrání.

Ač si to málokdo uvědomuje, tak bez řidičů v nákladní dopravě bychom neměli vůbec nic. Neměli bychom domy, neměli bychom potraviny, neměli bychom ani výplaty. Vše co nakupujeme a vyrábíme bylo přepraveno prostřednictvím nákladní dopravy. Vesměs veškeré profese, a to i ty administrativní včetně IT programátorů, jsou nepřímo závislý na nákladní dopravě. A proto jakékoli omezování nákladní dopravy bude mít vždy dopad na peněženku každého občana a automaticky i státu. Bezesporu je doprava páteří ekonomiky a základem jakéhokoli rozvoje společnosti.

Druhým faktem je skutečnost, že profesionální řidiči jsou každodenně omezováni na pohybu a jiných právech. PROFESIONÁLNÍ ŘIDIČI JSOU ZAMĚSTNANCI SOUKROMÉHO SEKTORU, ALE JEJICH VÝKON PRÁCE JE ŘÍZEN STÁTEM. PŘESTO JEJICH HRUBÁ HODINOVÁ MZDA JE VE VÝŠI 59-74 CZK HRUBÉHO. TEDY MÉNĚ NEŽ MÁ UKLÍZEČKA.

Samotná pandemie coronaviru nám ukázala, jaký dopad mají restrikce na řidiče nákladních vozidel. Dokonce nám ukázala, jak jsou řidiči nákladních vozidel potřební. Jsou totiž jedinou podporou národních ekonomik, proto obdrželi výjimky při průjezdech do zahraničí, a to i ve dnech, kdy by za normálního stavu museli stát. A co pro naše řidiče učinila vláda?

Když bylo na jaře 2020 vše zavřené, tak se neměli kde najíst, vysprchovat a dojít na záchod. Veškeré čerpací stanice přijímaly finance přes okýnka, nikde se nevařilo a mohli jen jezdit. Dokonce čekali několik hodin na hraničních přechodech, kde raritou zůstal hraniční přechod v Náchodě, kde stáli kamioňáci 2 dny, a to až na kruhový objezd do Opatovic nad Labem, což je cca 50 km od hraničního přechodu v Náchodě. Za 6 hodin se posunuli o 1,5 km.

A věřte, že těch problematik je daleko, ale daleko více. Kamioňáci jsou pro společnost brány jakožto největší spodina. Nikdo je nemá rád na silnicích, když je musí předjíždět, nebo když se za nimi musí vyloženě courat. A vůbec je nemají rádi řidiči osobních aut na dálnicích, a to v situaci, když se dva kamiony předjíždějí půl hodiny. 

Problematika:

Profesionální řidiči dodržují digitální tachograf, který je dobrý v tom, že řidiče nikdo nemůže honit do práce, tak jako lítají řidiči s nákladními vozidli do 3,5tun. Avšak i přesto, že digitální tachograf je vnímán v kladech, tak porušuje lidská práva. Přesněji, profesionální řidiči nejen v mezinárodní kamionové dopravě, jsou neustále poškozováni na lidských právech, a to na základě pravidel jízdy a odpočinku dle předpisu 561/AETR, kterému je digitální tachograf podřízen. 

I přesto, že jsou zaměstnanci čistě ze soukromého sektoru, tak jim stát a Evropská Unie diktují, kdy mohou a nesmí jet, jak dlouho mohou jet. Dále kdy mají odpočívat a jak dlouho musí odpočívat. Ve výsledku jim stát a Evropská Unie řídí délku pracovní doby, kdy řidiči nesmí za dva po sobě jdoucí týdny přesáhnout 90 hodin jízdy. Řidiči mají nastaven systém jakési diktatury hůře jak zaměstnanci ve státním sektoru. Jakékoli porušení výše zmíněného jde od deseti tisíců až statisíců korun nejen pro řidiče, ale i zaměstnavatele. Co je obrovským paradoxem, tak skutečnost, že poruší-li profesionální řidič nějaké pravidlo, nebo přestupek, tak jej může policie pokutovat zpětně až 28 dní od spáchání onoho přestupku, či porušení pravidla. Dokonce je systém nastaven tak, že spáchá-li řidič přestupek, nebo poruší-li nastavené pravidlo na území ČR, například pojede rychleji, než je povolená rychlost, může jej za tento přestupek pokutovat jakýkoli policista na území EU,  a to až 28 dní zpětně od spáchání přestupku. Další paradox je, že prokazatelně spáchaný přestupek v ČR může pokutovat kterýkoli policejní orgán v EU, kde se obrovským způsobem liší i výše pokuty.

A jak je to možné? Pomineme-li zákon, který tento extrém umožňuje, tak může za to jednotka digitálního tachografu. Ta ukládá absolutně vše. Dobu jízdy, dobu přestávek a pauz. Dokonce ukládá informace ve kterém státě řidiči započali a končí denní jízdu apod.

Jenže řidiči nejsou poškozováni na právech pouze ze strany státu a Evropské Unie. Dalším v řadě je samotný zaměstnavatel. Ten svému zaměstnanci vyplatí minimální zákonnou měsíční mzdu, a zbývající finance zaměstnanci vyplácí ve formě diet. Tudíž řidiči nejenže nedosáhnou na případný hypoteční úvěr, ale jejich důchod bude na samém minimu. Detailně vám rozkrývat jednotlivá finanční nastavení jednotlivých zaměstnavatelů není na místě, ale věřte, že pokud by zaměstnavatelé byli povini vyplácet svým zaměstnancům vše a v plné výši, tak by se doprava v ČR snížila na 20%, což by zhroutilo celou českou ekonomiku.

My sami sebe se ptáme. Proč musí profesionální řidiči stát o státních svátcích, kde se nejsou kolikrát schopni dostat na svátky domů, jen proto, že ztratili denní výkon v kolonách, na nakládce či vykládce? Proč musí řidič kamionu zastavit například 50 kilometrů od svého domova, jen proto, že mu došel denní pracovní výkon, kde je povinen vykonat povinnou pauzu 9-11 hodin, aby následně mohl dojet do 50 kilometrů vzdáleného cíle? (Někteří řidiči řeší situaci vytisknutím lístku, ale...) A pokud řidič vyčerpá 90 hodin jízdy za 2 týdny, tak proč musí vykonat pauzu v minimální délce 45 hodin? Proč jiní lidé mohou ve své práci vykonávat přesčasy a řidiči nákladních vozidel nemohou vůbec nic?!?

Někdo může argumentovat, že řidiči v nákladní dopravě mají přesčasy neustále, a to díky 15-ti hodinovém denním výkonu. Ale je tomu opravdu tak? 

Proč řidiči osobních automobilů, kteří nemusí procházet každoročním školením, kteří nemusí mít osvědčení o lékařské prohlídce, kteří nemusí každých 5 let chodit na přezkoušení, nemusí absolvovat psychotesty si mohou jet třeba 24 hodin v kuse a mohou se pohybovat kdykoli a to i o státních svátcích??? Nezpůsobují nejvíce nehod právě řidiči osobních vozidel? Avšak i řidiči nákladních vozidel nejsou bez viny a způsobují dopravní nehody. Je nezbytné, aby proběhla gramotnost řidičů. To stejné platí i pro jejich zaměstnavatele. Tím vzniká narážka na špatně nastavený systém předchozích vlád, kde svojí pasivitou dokázali vytvořit systém odměňování řidičů podle ujetých kilometrů, nebo procent z faktur, a zároveň vytvořili volnomyšlenkářství řidičů v nákladní dopravě. Což je špatně. Podrobněji o dopravě se dočtete v sekci Naše témata - Doprava

Problém u českých řidičů je, že se řidiči nemají jak bránit a nepomůže jim ani Sdružení Česmad Bohemiaz.s.

(Zdroj: citace z oficiálního webu Česmad Bohemia oficiální link zde)

Kdo je Česmad Bohemia

ČESMAD BOHEMIA, z.s. je největším sdružením automobilových dopravců, podnikajících ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě.

Naše vize

Chceme být silným partnerem státní správy nejen doma, ale i v zahraničí, který je schopen efektivně hájit a prosazovat zájmy svých členů. Pro ulehčení podnikání našich členů se chceme stát největším a nejkomplexnějším poskytovatelem informací a služeb pro silniční dopravce, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Chceme dosáhnout zlepšení image silniční dopravy formou profesního vzdělávání svých členů a zvýšením prevence bezpečnosti silničního provozu. I nadále chceme být seriózním partnerem všem subjektům s kvalitním a stále se vzdělávajícím personálem.

Naše mise

Cílem a posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní nákladní i autobusovou dopravu. V současné době sdružuje téměř 2 000 podnikatelských subjektů s téměř 25 000 vozidly. Sdružení má díky své síle a dlouholetým zkušenostem nezastupitelné místo při tvorbě a úpravě legislativy týkající se silniční dopravy a mezivládních dohod a smluv v této oblasti.

Jak si můžete učinit vlastní obrázek, Česmad Bohemia neučinil pro řidiče vůbec nic zásadního. Dle našeho názoru jim jde prioritně o jiné hodnoty než je pomoc řidičům, za což hovoří skutečnost, že nechávají nastavení tak jak je. Jediné za co lobují, je snížení daní, kde argumentují nesmyslnými tezemi o přebírání zakázek zahraničními přepravci. To děláme také a ve velmi hojné míře.

Řidiči si nemohou dovolit stávkovat, nemohou si dovolit změnit podmínky. To mohou učinit pouze politici, kteří nemají pouze manažerské zkušenosti, ale o dané problematice vědí úplně vše z praxe.

Největší problém nastává v situaci, kdy bude profesionálním řidičům vyměněn digitální tachograf za super inteligentní tachograf, který bude komunikovat s policií a jinými úřady na dálku. Hlídaný na každém kroku, kde svoboda člověka je utlumována více jak u policie, vojska, ale i samotných vězňů ve věznicích vykonávající výkon trestu za spáchanou trestnou činnost.

Možná to zní děsivě, ale je tomu opravdu tak. Profesionální řidiči, kteří jsou výlučně zaměstnanci soukromého sektoru, jsou neustále poškozováni na lidských právech.


Řešení:

Protože nemůžeme bojovat proti celé Evropské Unii z naší momentální pozice, a nejsme schopni předělat názory jednotlivých členských států, k obrazu našemu, tak existuje jedno jediné řešení jak celou situaci vyřešit a zároveň tím podpořit ekonomický růst ČR. 

Každý profesionální řidič po patnáctileté praxi v kuse obdrží doživotní rentu ke starobnímu důchodu ve výši 5.000 korun měsíčně. Po dvaceti pěti letech obdrží ke starobnímu důchodu 10.000 korun měsíčně. Po třiceti pěti letech obdrží ke starobnímu důchodu 15.000 korun měsíčně. Renta se bude vypočítávat u aktivních řidičů i zpětně. To znamená, že aktivní řidič, který jezdí například 20 let, již bude mít nárok na 5.000 korun k důchodu a za cca 5 let si vyslouží 10.000 korun měsíčně k důchodu. Řidiči, kteří již aktivně nejezdí, protože vykonávají jinou pracovní činnost, ale mají odježděno přes 15 let v nákladní dopravě, se bohužel nárok na doživotní rentu nebude vztahovat. To neplatí pro řidiče, kteří ukončili profesionální kariéru řidiče odchodem do důchodu.

Tento nárok se bude vztahovat i na řidiče nákladní přepravy do 3,5 tun, kde se vytvoří mechanismus pravidelného školení, které účelně podpoří nárok na doživotní rentu k důchodu. Avšak částka nebude ve stejné výši, jako u profesionálních řidičů nad 3,5 tun.

Doživotní renta k důchodu se bude vztahovat i na piloty nákladních letadel, strojvedoucích nákladních vlaků a kapitány a jiné lodivody nákladní lodní přepravy.

Avšak přesná čísla a odpracované roky se upřesní až budeme ve vládě.
A pokud někdo bude argumentovat, kde vláda vezme na doživotní renty finance, tak je třeba si uvědomit, že do důchodu nejdou všichni řidiči ve stejný moment, ale díky různým věkovým rozdílům odchází průběžně. Takže nápor na peněženku státní kasy není až tak obrovský.

Zároveň nastavíme jasný systém odměňování zaměstnanců v nákladní dopravě, kde musí řidič obdržet plat plus cestovné, tak jako manažer firmy. Avšak vše musíme učinit postupně, aby nám systém nezkolaboval náhlým krachem stávajících dopravců. Systém odměňování zaměstnanců podpoříme zvýhodněním nákladů na nákup pohonných hmot. Tím vytvoříme částečně finanční prostor na výplatu zaměstnance. Následně musíme regulovat minimální cenu přepravného, čímž se vše odrazí na celkových cenách pro běžné spotřebitele, avšak i to je vyřešené.  

Dále musíme v České republice omezit zahraniční dopravce, a na druhou stranu musíme apelovat na české dopravce v zahraničí. musí se vytvořit absolutně nový systém, který zajistí že zahraniční dopravní a spediční společnosti nebudou parazitovat na českých řidičích, což se děje dnes a denně. Krásným řešením by bylo sjednocení cen přepravy ve všech státech EU. Tím by se vyřešilo absolutně vše.

Doživotní renta je jedna věc. Nastavení ostatních mechanismů je věcí druhá.

Rozbor řešení:

Policie dodržuje pořádek na ulicích, Vězeňská služba dodržuje pořádek ve věznicích a řidiči nákladních vozidel zajišťují a udržují ekonomickou prosperitu všech občanů celého státu, kde veškeré státní složky jsou financovány ze státního rozpočtu, který je plněn pouze díky aktivním profesionálním řidičům. Čím více profesionálních řidičů bude na českých silnicích jezdit, tím více budou občané ČR bonitnější.

Řidiči budou snášet omezení lidských práv, kde navíc budou dodržovat dopravní omezení (například zákaz předjíždění apod.), avšak výměnou za doživotní rentu, kterou budou mít k důchodu.

Z naší strany nebude existovat žádná politická diskuze o aplikování tohoto zákona, pouze budeme řešit jaká výše po kolika odpracovaných letech. Změn v dopravě plánujeme více, ale tato změna je jedna z hlavních témat.

Abychom tento zákon prosadili, tak potřebujeme součinnost všech řidičů v nákladní dopravě. Pokud nám dají všichni řidiči hlas a to i přes myšlenky, že se nám to nepodaří prosadit, tak šance na změnu je velmi reálná. Pokud se přidají i jejich plnoletí členové rodiny, je zde předpoklad druhé nejsilnější strany v ČR a to už je nějaká síla na vznik nového zákona.


Podpořte nás, bez Vás to nepůjde

Rádi bychom, aby se o nás dozvěděli všichni řidiči v nákladní dopravě, dále strojvůdci, lodní kapitáni a piloti. Abychom se všichni spojili a společně bojovali za stejnou věc. Jen tak se nám to podaří zrealizovat. A protože doživotní renta se netýká pouze samotných řidičů, ale i jejich rodin, tak doufáme, že se jejich rodinné klany přidají a podpoří nás. Je nesporné, že zavedením renty vytvoříme důstojné zaměstnání, o kterém dnešní politici ani nechtějí slyšet.
Důležité je, abychom všichni věděli co chceme a učinili proto maximum. Proto nesmíme myslet jen sami na sebe. 

Připravujeme samolepky na okna, případně na zadní dveře v podobě loga T|C a menšího textu. 

Rychlé menu