(IT štít) ochrana státních hranic

Naše země je jednou z nejkrásnějších v Evropě. A protože jsme středem Evropy, tak nám naše geografická poloha nabízí možnosti, které využíváme pouze z několika procent. Obchod, cestování, to vše je výhoda naší geografické polohy. A protože jsme součástí Schengenského prostoru, tak se můžeme pohybovat libovolně po celém Schengenském území. 

Problematika:

Dnes nejsou státní hranice nikým a ničím chráněny. Na základě EU a Schengenské smlouvě, stačí, aby kdokoli překonal vnější hranice území, a již se může pohybovat napříč několika státy jak chce a kdy chce. Musíme prioritně rozlišit úmysl všech lidí, z jakého důvodů ony volné hranice překračují. Pokud se jedná o dovolenou, výlety, obchod, zaměstnání, případně jde o poznání a studium, tak nikdo nemá potřebu jakkoli omezovat nebo regulovat tyto aktivity. Ale co je třeba ovlivnit, tak jednání lidí, kteří překračují jednotlivá území za účelem nekalých aktivit. Například skutečnost, že na naše střelnice a výcvikové tábory jezdí extremisté z okolních zemí. Proč? BIS o této problematice ví, ale nezasáhne, nezamezí přístup, jen ony aktivity monitorují. My víme, že svoji práci dělají dobře, kde naše tajné služby jsou jedny z nejlepších. Ale je třeba vytvořit systém, který těmto aktivitám učiní přítrž. Nesmíme dopustit, aby přes naše území se přepravovala kradená auta (odcizená vozidla). Nebo aby si drogový dealeři přes hranice vozili suroviny a samotné drogy.  Jedná se o problematiku, která je třeba řešit. Ne jedna informace unikla do médií, že se teroristi kteří útočili ve Francii a Belgii scházeli v našem státě. To přeci nemůže být ani pravda...

Druhou problematikou je vojenská ochrana. Co se Severoatlantické aliance (NATO) týče, tak bychom jim vojenskou ochranu ponechali. Avšak do budoucna předpokládáme, že bychom vytvořili s pomocí partnerských států, vlastní vojenskou alianci jen proto, že mentalita námi vybraných partnerských států bude stejně smýšlející, jako máme my sami. Pokud budeme odvádět do společně zřízené aliance stejný počet financí jako do NATO, budeme na tom o hodně lépe, než když budeme pod správou námi nekontrolovatelného uskupení NATO, kde je spousta rozdílných mentalit, než sami zastáváme. Avšak v plánu máme projekt, který když se uchytí, tak nastaví dlouhodobý mír. Pro některé utopie, pro některé příležitost. Politici jsou snílci a vizionáři. Jinak by nemohli ani politiky být.

Řešení:

Protože politici velmi často skloňují bezpečnost naší země, a přitom nic podstatného neučiní, tak bychom rádi nastavili jakýsi ochranný IT štít pro celou Českou republiku. Jedná se o velmi sofistikovaný projekt, který je schopen ochránit naši zem od veškerých kriminálních aktivit plynoucí ze zahraničí směrem k nám, ale i plynoucí z naší země směrem do zahraničí. Je pro nás nesmírně důležité tento IT systém implementovat na všech hraničních přechodech se všemi sousedními státy. My všichni musíme žít v klidu a bezpečí. Je nepřípustné, aby k nám ze sousedních států si lidé spojení s extremismem jezdili na střelnice a výcvikové tábory. To stejné platí pro převaděče, pašeráky, uprchlíky, dealery drog, zloděje aut apod... Vytvoříme tím unikátní příkladový zabezpečovací systém pro ostatní státy. Rádi jim tento systém prodáme, aby se data v Evropě synchronizovala.

Tento systém bude automaticky využit i pro účely našich občanů v zahraničí apod. Protože se jedná o velmi zajímavé know-how, které je schopno Českou republiku dostat do popředí, tak je potřeba postupovat logicky a sofistikovaně. Avšak prioritně půjde o monitoring státních hranic. Nikdo nebude omezován v pohybu, pokud nebude chtít provádět lumpárny.

Řešení rozbor:

Vážení příznivci Třetí cesty. Z těžkým srdcem jsem byl donucen z webových stránek stáhnout rozbor řešení daných problematik, a to z důvodu, že momentální politické garnitury chodí na tyto webové stránky a snaží se mé myšlenky realizovat. Pokud jde o samotnou realizaci, tak s tím nemám sebemenší problém, protože by celou tu práci udělali za mě, a já se mohl věnovat příjemnějším věcem. Jenže problém je v tom, že oni vezmou moji myšlenku a předělají ji ke své politické ideologii, čímž vznikne úplná spachtlanina, která nelze v praxi aplikovat. Narovinu řeknu, že politické hnutí ANO mi vzala nový volební zákon. Do dnešních dnů je ani nic takového nenapadlo a v momentě, kdy jiný o tom píše, tak kradou myšlenky. SPD Tomio Okamury také nejsou bez viny. Do dnešního dne v Poslanecké sněmovně navrhli a přes média veřejnosti sdělili minimálně 3 mé myšlenky a ideologie. Celkově mi garnitury vzali: Změna volebního zákona, Doživotní renta pro řidiče nákladních vozidel, zestátnění exekutorů apod. Kdyby alespoň znali detaily a kořen oné problematiky, (jakožto tvůrci ideologie), tak by ony ideologie bez problémů prosadili. Jenže oni jsou pouze plni myšlenek o tom, jak je vše špatné. Bez konkrétních řešení a provázanosti s jinými ideologiemi nelze změny reálně provést. Proto jakákoli ideologická myšlenka je v rukou ANO určena pouze k jejich profitu, a u SPD je automaticky odsouzena k záhubě. Děkuji za pochopení. 

Petr Fabián