(IT štít) ochrana státních hranic

Naše země je jednou z nejkrásnějších v Evropě. A protože jsme středem Evropy, tak nám naše geografická poloha nabízí možnosti, které využíváme pouze z několika procent. Obchod, cestování, to vše je výhoda naší geografické polohy. A protože jsme součástí Schengenského prostoru, tak se můžeme pohybovat libovolně po celém Schengenském území. 

Problematika:

Dnes nejsou státní hranice nikým a ničím chráněny. Na základě EU a Schengenské smlouvě, stačí, aby kdokoli překonal vnější hranice území, a již se může pohybovat napříč několika státy jak chce a kdy chce. Musíme prioritně rozlišit úmysl všech lidí, z jakého důvodů ony volné hranice překračují. Pokud se jedná o dovolenou, výlety, obchod, zaměstnání, případně jde o poznání a studium, tak nikdo nemá potřebu jakkoli omezovat nebo regulovat tyto aktivity. Ale co je třeba ovlivnit, tak jednání lidí, kteří překračují jednotlivá území za účelem nekalých aktivit. Například skutečnost, že na naše střelnice a výcvikové tábory jezdí extremisté z okolních zemí. Proč? BIS o této problematice ví, ale nezasáhne, nezamezí přístup, jen ony aktivity monitorují. My víme, že svoji práci dělají dobře, kde naše tajné služby jsou jedny z nejlepších. Ale je třeba vytvořit systém, který těmto aktivitám učiní přítrž. Nesmíme dopustit, aby přes naše území se přepravovala kradená auta (odcizená vozidla). Nebo aby si drogový dealeři přes hranice vozili suroviny a samotné drogy.  Jedná se o problematiku, která je třeba řešit. Ne jedna informace unikla do médií, že se teroristi kteří útočili ve Francii a Belgii scházeli v našem státě. To přeci nemůže být ani pravda...

Druhou problematikou je vojenská ochrana. Co se Severoatlantické aliance (NATO) týče, tak bychom jim vojenskou ochranu ponechali. Avšak do budoucna předpokládáme, že bychom vytvořili s pomocí partnerských států, vlastní vojenskou alianci jen proto, že mentalita námi vybraných partnerských států bude stejně smýšlející, jako máme my sami. Pokud budeme odvádět do společně zřízené aliance stejný počet financí jako do NATO, budeme na tom o hodně lépe, než když budeme pod správou námi nekontrolovatelného uskupení NATO, kde je spousta rozdílných mentalit, než sami zastáváme. Avšak v plánu máme projekt, který když se uchytí, tak nastaví dlouhodobý mír. Pro některé utopie, pro některé příležitost. Politici jsou snílci a vizionáři. Jinak by nemohli ani politiky být.

Řešení:

Protože politici velmi často skloňují bezpečnost naší země, a přitom nic podstatného neučiní, tak bychom rádi nastavili jakýsi ochranný IT štít pro celou Českou republiku. Jedná se o velmi sofistikovaný projekt, který je schopen ochránit naši zem od veškerých kriminálních aktivit plynoucí ze zahraničí směrem k nám, ale i plynoucí z naší země směrem do zahraničí. Je pro nás nesmírně důležité tento IT systém implementovat na všech hraničních přechodech se všemi sousedními státy. My všichni musíme žít v klidu a bezpečí. Je nepřípustné, aby k nám ze sousedních států si lidé spojení s extremismem jezdili na střelnice a výcvikové tábory. To stejné platí pro převaděče, pašeráky, uprchlíky, dealery drog, zloděje aut apod... Vytvoříme tím unikátní příkladový zabezpečovací systém pro ostatní státy. Rádi jim tento systém prodáme, aby se data v Evropě synchronizovala.

Tento systém bude automaticky využit i pro účely našich občanů v zahraničí apod. Protože se jedná o velmi zajímavé know-how, které je schopno Českou republiku dostat do popředí, tak je potřeba postupovat logicky a sofistikovaně. Avšak prioritně půjde o monitoring státních hranic. Nikdo nebude omezován v pohybu, pokud nebude chtít provádět lumpárny.

Řešení rozbor:

Každý občan cizího státu, který bude chtít navštívit naši zem, nebo bude chtít přes náš stát pouze projíždět, bude mít v povinnosti registrovat svoji cestu na speciálním serveru, kde uvede: Jméno a příjmení, číslo pasu, nebo číslo osobního průkazu (OP), počet spolucestujících, jejich jména a jejich věk, případně jejich vztah, cíl návštěvy v ČR (město), důvod návštěvy (obchod, výlet, nákupy, rodinné záležitosti, dovolená), předpokládanou délku návštěvy a datum započetí návštěvy. Zároveň uvede druh dopravy kterou k návštěvě naší země využije.

Pokud bude cizinec přes naši zem pouze projíždět, tak uvede své jméno a příjmení, počet spolujezdců s jejich jmény a jejich věkem, datum předpokládaného projetí, odkud jede, kam jede. Zda plánuje zastávky mimo hlavní trasu (například ubytování přes noc, nákup, odpočinek, apod.). Jakým vozidlem a SPZ pojede a zda je vozidlo v jeho vlastnictví. NIKDO NEBUDE ZASTAVOVÁN, NIKDO NEBUDE OMEZOVÁN. Prvotní registrace bude trvat maximálně 10 minut. Následné vyplňování zabere maximálně 2 minuty. Výběr bude předdefinovaný, takže nebude muset nikdo nic psát, jen klikat na předvolené možnosti. Dokonce bude aplikace pro mobilní telefony. Pokud projede přes naše hranice vozidlo, bez této registrace, bude automaticky zastaveno. Tento systém bude umožňovat zaplacení dálniční známky. Na každém hraničním přechodu bude jakýsi terminál, kde se budou moct cizinci zaevidovat a zároveň si budou moct zakoupit dálniční známku. Dokonce cizince bude systém informovat (prozatím o pravidlech v ČR), kolik se jezdí maximálně na dálnicích, silnicích první třídy, v obci apod. Zobrazí cizincům pro ně neznámé dopravní značky, včetně významu a barev návěstidel. Dokonce jim oznámí co musí obsahovat povinná výbava v ČR. Obdrží telefonní čísla na jejich ambasády v ČR, telefonní čísla na nouzovou linku apod. 

Prostředí bude velmi příjemné, aby lidé neměli pocit jakéhosi omezování osobní svobody. Každý pochopí, že toto bude standard všech států EU a my tento ochranný systém uvedeme v provoz. Půjde nám pouze o nekalé aktivity kriminálních živlů a ochranu.

Český občan se bude také muset registrovat, protože nechceme podporovat pašeráky drog a jiných kontrabandů. Nechceme ani vytvářet příležitosti pro zloděje odcizených vozidel apod. Avšak systém má obrovské výhody, které dnes fungují pouze okrajově. Český občan pojede do zahraničí na dovolenou. Zaregistruje se, a čím více informací vyplní, tím větší bezpečnost pro sebe a svoji rodinu získá, byť to v povinnosti uvádět nebude třeba. Ale uveďme si příklad na maximu uvedených informací.

Například: Česká rodina pojede na dovolenou do Chorvatska od 1.7.-14.7.

Uvedou vše i nad rámec povinného: datum odjezdu, předpokládaný datum příjezdu, vozidlo s SPZ, počet osob se jmény, hotel kam jedou, případně uvedou zastávky, kde budou na cestě nocovat (hotel, penzion, karavan). Uvedou i telefonní kontakty. Uvedou i hotel, kde budou bydlet. Dokonce do systému budou moct zadat svoji trasu, kudy pojedou, díky čemuž jim systém automaticky sdělí nejnovější povinnosti pro každou zemi, kterými budou projíždět. Od dopravních značek a jejich významu, které zde nejsou běžné, po rychlostní limity a povinnou výbavu vozidla. Telefonní čísla na ambasády aj. je automatické. Najednou v zemi kde tráví dovolenou budou požáry, zemětřesení, nebo záplavy.

  • ČR ihned ví, kde jsou jejich lidé, a bude se jim snažit pomoci. Nejprve telefonickým kontaktem, kde se dozví, zda jsou naši lidé v pořádku, nebo v potížích. Operátor se bude snažit jim pomoci, případně nalézt pro ně řešení. Například, že 2 kilometry od nich je požární stanice, nebo přejdou-li les a pole, dostanou se na vojenské letiště apod. Takový koordinátor pro krizové situace.
  • Občané se v uvedeném termínu nevrátí zpět, což rozpoznal systém na hraničním přechodu. Ochranná lhůta je 24 hodin a pokud i do té doby systém nezaznamená průjezd uvedeného vozidla, tak stát bude mít za to, že je česká rodina v nesnázích. Ihned volá na uvedené mobilní telefony ze systému a pokud jsou nedostupné, obvolává uvedený hotel. ČR učiní vše proto, aby se o své lidi postarala i v zahraničí.

Jsou jen 3 varianty, proč se lidé nevrátili v termínu. 1) Prodloužili si neplánovaně pobyt, nebo si neplánovaně zajeli na jiné místo, kde se zdrželi. (K tomu budou moct využít mobilní aplikaci, kde změní datum příjezdu). 2) Něco se jim stalo na cestě, nebo přímo v destinaci. Může se jednat o autonehodu, poruchu vozidla, zdravotní potíže, případně čelili násilnému nebo jinému protiprávnímu jednání jako je krádež dokladů, krádež vozidla, únos, násilná smrt apod.. 3) Rozhodli se opustit ČR, což nemá logiku, ale bránit nikomu nechceme. (Stačilo napsat do formuláře návrat XXX, tedy neuvádět datum příjezdu.).

Když si vezmeme co vše musíme strpět při žádosti o vstup do USA, kde naše práva demokratické země jsou potlačována jinou demokratickou zemí, tak toto je pouhá banalita. Avšak velmi účelná pro zajištění ochrany, protože tímto systémem uzavřeme veškeré hraniční přechody, byť budou nadále volně průjezdné.

Podobný systém v ČR funguje a toto je jeho dokonalejší verze.