Kdo jsme

Jsme lidé, stejní jako jste vy. Každý den chodíme do práce a máme rodiny. Rozdíl mezi námi a vámi není žádný. je ten, že jsme náš volný čas nevěnovali pouze vlastním rodinám, ale věnovali jsme jej i našim zájmům, což je politika. A když se dlouhodobě zaobíráte politikou, tak se v politickém dění velmi dobře orientujete. Najednou zjistíte, že je něco dlouhodobě špatně. To musíte cítit i vy, že není vše ideální jak by mělo být. Nefunguje nic tak, jak očekáváte a přitom když sami něco naplánujete, tak vše funguje jak má. Proč politici neplní své programy? Proč to co naplánují nezrealizují? Proč nastavili systém, který vytváří nerovnosti? Proč upřednostňují politické kampaně před plněním svých slibů?

Uvědomujete si, že politické strany, které volíme aby zlepšili systém, nebo zrušili nesmyslnosti, si díky nám zvýšili nadstandardně svůj životní standard? Stát jim za politickou výhru dá x desítek miliónů, a to z našich daní. Mají luxusní auta z našich daní. Supermoderně vybavené kanceláře a resorty z našich daní. Výplaty a jejich pracovní cesty jsou v řádech desítek tisíc korun měsíčně, a to vynásobte X 200. To jsou také peníze z našich daní. MY JSME ZE VŠECH POLITIKŮ UČINILI MILIONÁŘE, protože za jedno volební období obdrží 82.000Kč měsíčně + diety, cestovné apod. 

MUSÍME DOKÁZAT ABY POLITIKA BYLA O EFEKTIVITĚ, NIKOLI JEN O DOKONALÉ KOMUNIKACI. TO DOKÁŽEME POUZE SAMI TÍM, ŽE AKTIVNĚ VSTOUPÍME DO POLITIKY, ČÍMŽ VYTVOŘÍME KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ, KDE SAMI SE BUDOU MUSET PŘIZPŮSOBIT. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ODPADNOU.

To je férový a efektivní přístup. Je třeba se posunout dál a začít činit takové kroky, které celou politickou scénu změní. My obyčejní lidé musíme udávat krok našim politikům, nikoli se politikům  přizpůsobovat. Souhlasíte-li s naším názorem, podpořte nás.

Naše politické zaměření

Třetí cesta není pravicově ani levicově zaměřená. Jedná se o nástavbu dosavadně známé politické scény, která chce vytvářet takové sofistikované projekty, které nebudou upřednostňovat jednu stranu před druhou. Tyto hodnoty budou v každém projektu rozloženy ideálně, tedy žádná hodnota není vyšší jak ta druhá. Jsou v synergii (harmonii). Takovéto projekty jsou obohaceny o další prvky, jako je vnitřní svoboda člověka, právní svoboda člověka, jednoduchost, efektivnost a moderní technologické řešení s ohledem na životní prostředí. Jen takovéto zákony a projekty budou společností 100 % přijímány. Tedy již žádná rozdělená společnost. Jsme neutrální stranou.

Co je naším motorem?

Jsme lidé jako vy, kteří nemají žádné bohaté rodiče, vlivné přátelé, ani lukrativní známé. Jsme lidé, kteří pod vidinou lepších zítřků volí dnešní politické strany, od kterých očekávají vyřešení spousta nesmyslných hodnot, které nám život jen ztěžují. Bohužel musíme konstatovat, že i přes jejich politickou vytíženost, a jejich politický zápal, neučinili žádné takové kroky, které by ony špatné mechanismy nahradili, změnili, případně poupravili. Ani já, ani vy jste nemohli zaznamenat změnu takového významu, kde byste řekli, "Ano, zlepšil se mi život". Ne, nic se nezlepšilo, a ani nezlepší, pokud si onu změnu nezajistíme sami. Naše témata hovoří za vše, a proto naším motorem jsou naše děti a vnoučata.

Naše cíle

Chtěli bychom všechny dosavadní zákony a systémové mechanismy upravit tak, aby byli společností většinově přijímány. Změny by měli být takového rázu, aby byli vyvážené a neupřednostňovali jednu stranu před tou druhou. V každém zákoně musí být zohledněna vnitřní svoboda člověka nad svobodou právní. Jedním z cílů naší angažovanosti je nahrazení dosavadního politického systému v horní a dolní komoře parlamentu, kde bychom systémem jakési společenské transparentnosti nahradili politické strany a jejich názorové části za politické strany a jejich kreativní schopnosti. Tím bychom dokázali zajistit, že ve vládě nebudou lidé, kteří pouze prahnou po státní moci, a kteří upřednostňují své vlastní ideologie, které podporují jen část veřejnosti. Ve své podstatě by všechny politické strany tahali za jeden provaz, kde by koalice i opozice vymýšlely nové zákony včetně upgrade a společně by hledali nejen nedostatky a provázanosti s již funkčními mechanismy. Tedy koalice a opozice by zanikla. Byly by pouze politické týmy, které společně vytváří sofistikované projekty (systémy) pro nás pro lidi. Vyvážené, efektivní, neupřednostňující jednu stranu před druhou. V ten moment se do politiky budou volit politické týmy, které prokáží před veřejností schopnosti dané problematiky řešit. tedy: konec pouhých názorů a mazání medu. Již jen efektivní a funkční systém, u kterého bude mít každý jistotu, že neupřednostňuje jednoho před druhým. Finance nesmí být základním motorem lidstva.