Václav Klaus st. a jiní hlavouni

02.01.2021

Dnes celým jménem prof. Ing. Václav Klaus, CSc., dr. h. c. mult. ODS, která pohltila "Občanské Fórum" nám zde připravila pravicově zaměřený systém, který je jednobarevný. Nejenže za vlády pana (dnes již exprezidenta) Klause se rozprodalo veškeré naše dědictví, které jsme společným úsilím nahromadili za minulého režimu. Klausova vláda započala zadlužování našeho státu. Ten velkolepý ekonom, který před Sametovou revolucí si zajel do Rakouské televize debatovat o komunistické ekonomice. KDO MOHL ZA KOMUNISTICKÉHO REŽIMU JET DO TELEVIZE SVOBODNÉHO STÁTU HOVOŘIT O KOMUNISTICKÉM REŽIMU A EKONOMICE A OBHAJOVAT PŘÍPADNĚ KRITIZOVAT ZÁJMY ČSSR? Dle mého názoru jen ten, kdo měl velikou důvěru minulého režimu a ten kdo byl vysoce postaven a oddán Komunistické straně. Pouze lidé s prověřenou rodinnou historií se mohli uplatnit a dosadit do "Prognostického ústavu." 

Nepřijde mi logické, že jsou lidé jako je Václav Klaus starší, neustále voleni dokola a dokola. Podporujeme je stále asi jen ze zvyku. Ale naše politické hnutí se tomuto trendu pokusí učinit přítrž. ODS, ČSSD, TOP 09, KSČM, musí z vlády navždy pryč. Nesmí se již nikdy podílet na rozvoji naší země. Oni mohou za náš systém a momentální stav. A co víc..., jsou společensky uznávaní. Jednobarevný systém, který vytváří společenské nerovnosti není o svobodě všech.

Například p. Kalousek. Ať byla krize jakákoli, tak zadlužit náš stát přes 600 miliard korun je na jednoho člověka přeci jen moc. A to nemluvě u pana Kalouska o aféře ohledně zakázky vojenských padáků, kde umřeli lidé. Jak si to ti lidé mohou dovolit? Jak s tím co napáchali mohou žít? Lidé nemají dostatek informací, a proto je stále volí a volí. Přijde mi, že politici vše činí jen kvůli dobrému bydlu. Pokud mi obyčejní lidé, bez ekonomického vzdělání jsme schopni nalézt systém oddlužení naší země, dále najít mechanismus zamezení inflace a vyřešit otázku exekucí jednou provždy, tak nerozumím tomu, proč 200 poslanců a jejich minimálně 400 členný poradní tým (1 poslanec = 2 asistenti + poradci), nejsou schopni vymyslet vůbec nic pro opravdové blaho našich lidí. 

A TO ANI NEMLUVĚ O LIDECH BÝVALÉHO PROGNOSTICKÉHO ÚSTAVU, KTERÝ ZŘÍDILO KGB. ANO RUSKÉ KGB. JEN SI TO OVĚŘTE NA WIKIPEDII. KGB. TITO LIDÉ SI PO REVOLUCI ROZDĚLILI NAŠI VLÁDU A ZEM, NA VÍCE JAK 30 LET.: Částečný seznam...

 • Vladimír Dlouhý
 • Jiří Dolejš
 • Karel Dyba
 • Zdeněk Hrubý
 • Tomáš Ježek
 • Václav Klaus
 • Rita Klímová (externě jako překladatelka a ekonomka)
 • Ivan Kočárník
 • Karel Koecher - československý špion
 • Valtr Komárek - vedoucí ústavu
 • Karel Kouba
 • Josef Kreuter
 • Jiří Mihola - poslední ředitel
 • Jan Mládek
 • Miloslav Ransdorf
 • Vladimír Rudlovčák
 • Miroslav Singer
 • Adolf Suk
 • Jaroslav Šedivý
 • Dušan Tříska
 • Zdeněk Tůma
 • Růžena Vintrová - zástupkyně ředitele (1984-1993)
 • Miloš Zeman (pracoval do listopadu 1989 jako prognostik v jiných organizacích, v Prognostickém ústavu působil v letech 1990-1993)

Zdroj: Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Prognostick%C3%BD_%C3%BAstav)

Sami se nyní pokuste zamyslet, kolik lidí z výše uvedeného neúplného seznamu, zastávalo od revoluce do dnešního dne nejvyšší funkce v politice a České Národní bance? Kolik afér a podstatných změn se stalo za jejich vedení. A věřte, že není rozhodné, zda jeden člen lobuje za ODS a druhý za ČSSD, nebo KSČM. Všichni mají velmi podobnou historii. A všichni mají nastavený stejný směr, byť je jeden veden ekonomicky a další sociálně.

Ptal se někdo z vás na otázku proč když ve vládě vystřídala ČSSD ODS se nic nezměnilo, a to i přes obrovskou rozdílnost politické ideologie? Proč ČSSD nechala nastavený systém ODS a jen do systému přidala další prvky, které nás poškozují? Například exekuční zákon apod.? Nikdo se na nic neptá, protože většina lidí o tom nepřemýšlí. Politické hnutí Třetí cesta bojuje za opravdovou svobodu, která nejen tyto politické strany dostane z politiky, ale také nastaví takový svobodný systém, který bude přijímaný většinou obyvatel, protože zaniknou negativa.

Pan Václav Klaus starší by se měl stydět a tak by se měli stydět i ostatní lidé z prognostického úřadu jako je p. Tošovský apod. Ekonomika nesmí být nikdy nad politikou, protože je následně řízena oligarchy ze zahraničí. A těm nejde o lidské životy v ČR, ale pouze o finanční zisk.

Uvědomte si, že vše je o informacích a ty se různě upravují a zkreslují, tak jak politici momentálně potřebují. Jak můžeme pana Kalouska neustále volit?  Člověka, který nás tak obrovsky zadlužil? Jak je možné, že tento člověk má toliko příznivců, když právě díky jemu se máme o polovinu hůře, než bychom se mohli mít? O polovinu, jen si to spočítejte. Přes 600 miliard dluh jenom díky panu Kalouskovi.

To samé Piráti. Já netvrdím, že Piráti jsou hloupý, ale jsou mezi nimi přísavky, který o politice nic nevědí. Jsou chytří jak encyklopedie, ale ve výsledku nás poškozují. Ne všichni, ale i to málo stačí. Ponaučení pro ně by mělo být, že je nikdo nebude volit. Aby si uvědomili, že jsou odpovědní i za jedince, který například ČR ochudili o zisky díky ukončení dohody s Čínou. Jen z turistů byly zisky v řádech miliard korun. A co bude dál? Vše co jiní dlouhodobě budují, oni jedním šmahem zničí. Miliardu sami nebyli schopni vydělat a troufnu si říct, že ani celý milión korun nedrželi nikdy v ruce, a takový lidé rozhodují o miliardách a našem společenském životě?

Každý děláme chyby, nikdo není neomylný, ale budu sám zvědavý, čím Pražský primátor nahradí onu ztrátu. Jasně..., dalšími sliby v dalších volbách, které jsou svobodné.

Petr Fabián