Největší mediální podraz od sametové revoluce

02.01.2021

Pokud si myslíte, že největším podvodníkem všech dob v ČR byl Viktor Kožený, tak máte pravdu. Avšak od roku 2017 se prostřednictvím médií realizuje velmi sofistikovaný projekt, který je veden pouze jednosměrně a za jediným účelem...

Ptáte se, o jaký mediální podraz jde?

Majitel televize Barrandov, Jaromír Soukup prostřednictvím vlastních médií sofistikovaně a jednosměrně ovlivňuje názorovou část televizních diváků, pro nadcházející prezidentské volby, které se budou konat v roce 2023. A protože se jedná o veřejně dostupné kanály, tak můžeme říci, že působí plošně, a to na každého občana ČR. Spousta lidí tvrdí, jako reakci na tento článek, že Jaromír Soukup je osobně nezajímá, a že ani neví, kdo by Barrandov TV koukal sledoval. ONI TŘEBA NE, ALE DESETITISÍCE LIDÍ ANO A TI TAKÉ PODPOŘILI VZNIK HNUTÍ LIST JAROMÍRA SOUKUPA A BARRANDOV TV NEUSTÁLE SLEDUJÍ.

Z pozice laického sociologa, psychologa a politologa jsem přesvědčen, že se jedná o neférovou hru, ve které ostatní kandidáti na prezidenta jsou a budou postaveni do vedlejších kolejí.

Jaromír Soukup jedná v prvé řadě v rozporu:

se zákonem č. 231/2001 Sb. (zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání), a to konkrétně §31 odstavce 2, 3 a 4, kde se uvádí:

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

(Veškeré modré texty a tučně zvýrazněné věty ze zákona, jsou vědomě panem Soukupem porušovány).

V druhé řadě Jaromír Soukup jedná v rozporu:

s volebním zákonem, který stanovuje finanční limit pro první kolo voleb na částku 40 miliónů korun. Podle ZDROJE: (15.11.2017 | Michal Bureš, Finance.cz), by se měli zahrnout do prezidentské kampaně peníze získané od všech sponzorů, včetně nákladů za zaplacené plakáty, letáky, billboardy a také náklady za dárkové předměty pro voliče. Měly by být do prezidentské kampaně zahrnuty peníze utracené i před předložením kandidatury. Do limitu se rovněž musí zahrnout peníze za vystoupení zpěváků a umělců, což by některé umělce mohlo odradit, protože by se zveřejnilo, za jaký honorář vystupují.

Je očividné, že Jaromír Soukup tuto hranici pro první kolo voleb již přečerpal, kde sám v pořadu "Volejte a pište šéfovi" dne 5.6.2019 na dotaz televizního diváka uvedl, že samotná částka na přenos televizního vysílání převyšuje 100 miliónů korun. Nehledě na skutečnost, že se do celého musí započítat tým lidí, kteří na televizních pořadech spolupracují, včetně TV týmu. I když pomineme skutečnost, že Jaromír Soukup má udělenou licenci na 24 hodinový provoz a jeho pořady, ve kterých se osobně účastní jsou v délce větší jak 3 hodiny denně, tak v celotýdenním průměru 2 hodiny / den, a při částce pouhých 100 miliónů korun / rok, se částka na kampaň denně (bez nákladů techniky a personálu) vyšplhá v minimech na 22.831 CZK. Tedy za 365 dní se jedná o 8.333.333,3 korun ročně. Pokud na celý TV tým rozpočítáme průměrnou čistou mzdu 20.000 Kč, tak hrubá mzda vychází na 26.000 Kč a super hrubá mzda, která je cílovým nákladem pana Soukupa vychází na 34.900 Kč. Při minimálním TV týmu od zvukaře, kameramanů až po dramaturga, vizážistu a produkční se dostaneme na minimálních 18 lidí, a věřte že na provoz jedné TV je potřeba v minimech 45-48 lidí, kde platy jsou v rozmezí od zvukaře 22-24 tisíc korun, po dramaturga, 80-140 tisíc korun měsíčně. Nesmíme zapomenout, že i plat samotného pana Soukupa je nákladem prezidentské kampaně a pochybuji, že si stanovil plat 20 tisíc korun čistého. 18 lidí x 34.900Kč = 7.538.400 Kč/rok. Pak zde jsou náklady na techniku a náklady dceřiných společností, které ve 100% vlastní Jaromír Soukup, a které neustále ve formě časopisů píší o Jaromíru Soukupovi, jeho názorech apod. Například Faktor S, který se přejmenoval na FAKTOR (S)OUKUP je velmi dobrým nástrojem předvolební kampaně. Nesmím opomenout internetová média, jako je TÝDEN.CZ, kde se Jaromír Soukup opět prezentuje politicky atd., atd.

Je více než zřejmé, že spočítáme-li náklady spojené s provozem výše vyřčených projektů, částka již dávno překročila maximální hranici stanovenou zákonem.

A v čem konkrétně tkví ono porušení?

Pan Soukup veřejně prohlásil, mimo jiné dne 5. 6. 2019 ve svém pořadu "Volejte a pište šéfovi", že bude kandidovat na prezidenta ČR. To zmínil 2x ve dvou odlišných příspěvcích televizních diváků. Tímto krokem veškeré jeho pořady dostávají absolutně jiný nádech. Jednak je jasné, že pan generální si vybírá takové příspěvky, které vyvyšují jeho osobnost. A za druhé, jeho pořady jsou činěny pouze jednosměrně, tedy na ovlivnění názorové složky televizního diváka. Neexistuje objektivita a vyváženost politického prostředí. Vše je o názorech jedné jediné osoby, kde neexistuje protihodnota. Tedy odstavec 2 §31 hovoří o: Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Pan Soukup nemůže být objektivní, protože cílem každé TV je udržet si diváckou klientelu a tu je třeba neustále zvyšovat. To stejné platí pro nadcházející prezidentskou kampaň. Mediálně se vždy hovoří předem připravené formulace vět, které dávají dohromady speciální poradní týmy. A mohli bychom pokračovat, avšak posuňme se dál.

Je také více než zřejmé, že jeho profesionální tým není pouze ve složení lidí určených pro provoz TV, když i jiná média psala skutečnosti, že samotná společnost Médea vlastní spousta dceřiných společností v ČR a SK, které se zabývají činnostmi, jako je Poradenství, průzkumy trhu a sociologií, které zajišťovali různým politickým stranám analytické služby, kde dokonce paní Paroubkové radili, jak má komunikovat s médii. Strana zelených, Demokratická strana zelených, Věci veřejné, ČSSD, to je malý výčet politických subjektů, které služeb dceřiných společností Médea využili. (Sociologií je myšleno: vytváření takových nástrojů, které působí na veřejnost). Reklamní a politický směr.

A jak k tomu všemu došlo?

V roce 2005 se Jaromír Soukup mediálně a aktivně zapojuje do politického dění. Přesněji se angažoval ve SZ (strana zelených), kde pomáhal s volebním programem. Soukup, který podle všech českých médií dlouhá léta spolupracoval s tehdejším šéfem strany zelených, Martinem Bursíkem, pomáhal s financováním kampaně tím, že jim odložil splatnost faktur za poskytnuté služby.

Po parlamentních volbách 2006, vyjednával s koaličními partnery část ekonomického programu vlády a následně byl nominován do funkce náměstka ministryně školství mládeže a tělovýchovy, kterou vedla Dana Kuchtová. (Byla to druhá Topolánkova vláda).

Následně měl s vedením SZ velký rozpor a natruc začal financovat volební kampaň Demokratické strany zelených (DSZ), kterou vedla Olga Zubová, která se v březnu 2009 aktivně podílela na předčasném konci Topolánkovy vlády. Za tuto stranu kandidoval v roce 2009 do Evropského parlamentu. Bohužel demokratická strana zelených (DSZ) získala pouhých 0,62 % hlasů veřejnosti. Tím pan Soukup na přímé podpory cizích politických stran zanevřel.

Tiskem proběhly informace, že důvodem rozkmotření s Martinem Bursíkem byla skutečnost, že Soukup chtěl ovlivňovat rozhodování o veřejných zakázkách, což Bursík odmítal. Následně Soukup řekl, že se s expředsedou strany zelených rozešel už před svým odchodem z pozice náměstka, a to z důvodu, že mu strana dlužila za kampaň a zároveň si nové kampaně objednávali u konkurenčních společností. "To se prý nedělá" sdělil médiím.

Jenže tím to vůbec nekončí. V roce 2010 začal podporovat stranu Věci veřejné (Vv), kterým zajišťoval levnější služby při propagaci inzertních ploch. Dokonce straně Vv zajišťoval analytické a PR služby. Médea v roce 2010 spolupracovala s ČSSD a následně paní Petře Paroubkové radili, jak komunikovat s médii.

V roce 2011 Jan Fischer prohlásil, že pokud bude přímá volba prezidenta republiky, tak bude kandidovat, což v roce 2012 potvrdil, kde také uvedl, že mezi jeho podporovatele patří i Jaromír Soukup, který se aktivně a bezplatně podílel na prezidentské kampani.

V témže roce 2012, Jaromír Soukup koupil televizi Barrandov.

Jenže nyní to teprve začne být zajímavé

A protože pan Soukup nedosáhl svého vnitřního uspokojení, které v něm bylo dlouhodobě neuspokojeno, tak v roce 2017 začal pracovat na svém vlastním politickém kariérním růstu. Je to logické. Jeho společnosti vyrostli i díky službám, které vytvářeli kampaně pro různé politické strany. Jeho společnosti jsou schopné vytvářet argumentace na míru veřejnosti tak, aby byli kvantitou lidí přijaty. A co si budeme nalhávat. Nejdůležitější je vždy "veřejné mínění lidí", a za to byly Soukupovi společnosti placeny.

Pan Soukup si velmi dobře uvědomuje moc médií a schopnosti jeho lidí v jeho společnostech. Vnitřně pana Soukupa určitě užírá myšlenka, že ho tato cesta mohla napadnout již dříve. Zbytečně strávený čas s cizími politickými stranami, protože pokud jeho společnosti jsou schopné zajišťovat růst různých politických stran, tak proč by nemohli zajišťovat růst jeho samého???

Jak jste mohli sami pochopit, tak pan Soukup se vydal na mediální scénu ne proto, aby zachránil vlastní televizi, jak proběhlo některými médii. Ani ne proto, že nevěří vlastním lidem, kde si kvalitní práci musí udělat sám. Ani ne proto, že se jedná o nejlevnější a nejúspornější variantu provozování TV, byť tento argument jde ruku v ruce se samotným provozem TV. Pan Jaromír Soukup si od roku 2017 vytváří vlastní politickou kampaň na prezidentské volby pro rok 2023. Sám již o tomto počinu hovoří ve vlastních médií, kde na otázku televizního diváka o prezidentské kandidatuře s úsměvem odpovídá, že záleží pouze na nás na televizních divácích.

Ve výsledku jde jen o jeho samého, kde využívá psychologicky kladně mířené odpovědi na řešení problematiky: bydlení, šedé ekonomiky, dvojí kvality potravin, uprchlíků, různých korupčních skandálů apod.

Pan Jaromír Soukup úmyslně a účelně ovlivňuje názorovou část nás všech, jen proto, abychom jej dostali na politické výsluní. Pokud je toto běžné a normální, tak vyjadřuji svůj osobní nesouhlas. A jsem schopen jít kandidovat proti jemu samotnému, jen proto, aby on nebyl prezidentem ČR. 

1) Dle mého názoru může být v prvé řadě prezident ČR pouze ten, který neprahne po moci, ale je duší spřízněn se všemi sociálními vrstvami lidí v naší zemi. Ostatně takový lidé nekandidují.

2) Za druhé musí být takový prezident, který nebude vytvářet názorové nerovnosti a svojí osobností nebude rozdělovat společnost.

3) Náš prezident nesmí být známou mediální osobností. Musí se jednat o absolutně neznámou osobu, která svými názory v předvolebních debatách veřejnost přesvědčí, že právě on je ten pravý velikán.

4) Prezident musí být mladý člověk. Nesmí mu být přes 50 let. Jen takový prezident je schopen působit kladně na veřejnost a jiné politické velikány.

Petr Fabián