Velký problém v Německu a Asii

Většina z Vás si uvědomuje, jaké riziko spočívá v coronaviru. Já bych chtěl celou problematiku vzít trošku z jiného úhlu.

Ano, máme velmi velký problém, pokud nebudeme mít lék. Avšak ještě větší problém je u našich sousedů v Německu. Tam totiž je spousta tisíc nemocných a Německo jako celek na to kašle. Dokonce čísla která se každodenně navyšují jsou omezena samotnými testy. To znamená, že nejen my, ale i okolní státy mají desítky tisíc nemocných, a přesný počet se zjistí až v momentě, kdy se testy provedou všem. To je ostatně jediné východisko, jak z celé situace ven. Učinit testy úplně všem. Systematicky a rychle. Jen tak budeme vědět kdo je nemocný a kdo není. Nemocný jsme schopni izolovat a postarat se o ně. Pak jsme schopni otevřít všechny obchody. Pendleři musí s prací skončit, protože oni jsou jednou z hrozeb, kteří mohou přivést virus z okolních států, kde by se začal nekontrolovatelně šířit mezi nás. Jinak další ohnisko nákazy bude dle mého úsudku v Německu. Předpokládám s miliónem až dvou a  půl miliónech nakažených.

Pak je zde jedna hypotéza, která se mi jeví jako velmi reálná. Avšak jedná se o moji konspirační teorii, kterou jsem si vydedukoval jakožto reálný scénář, a to v souvislosti rozvíjejících se mentalit a hierarchií jednotlivých států.

Předpokládejme, že by Čína vypustila virus úmyslně a to ve své zemi. Důvodem by bylo nakažení celého světa a hlavně Afrického kontinentu, kde jsou závislý na Čínských investicích. Samozřejmě USA se nemůže nechat zahanbit a tak pomáhá s investicemi z druhé strany. Pravidlo investic spočívá v tom, že ten kdo pomůže nějaké zemi k ekonomické prosperitě, včetně tvorby infrastruktury, tak obdrží od daného státu obrovská privilegia. Nejen že stát je investorům zavázán a velkým dlužníkem, ale je schopen přenechat investorům životní a strategické komodity k těžbě a zpracování. Asi z historie víte, že tito mecenáši vytvořili v zemích manufaktury, zemi vyplundrovali a pak z jiné strany zplundrovanou zem opět postavili na nohy, zadlužili a tak dokola a tak dokola.

Ale vraťme se k mé hypotéze. Čína úmyslně vypustí virus na který má lék. Jakožto komunistický stát má spousta přesných dat o všech kdo Čínu navštěvují a kdy. Přesně tedy ví, za jak dlouho se nakazí celý svět. Vypustí virus v období chřipek a angín, takže jen málo který lékař v Evropě se pozastaví na skutečnosti plicních problematik chřipkou nemocných. V určitém čase přijde otevřeně s přiznáním, že jejich země je napadena virusem. Tím spustí mechanizmus celosvětové paniky. Čína ví, že již je zamořen celý svět, jenže onen virus mají za klasickou chřipku. Od této chvíle však lékaři započínají testy na coronaviry a ejhle, jsou pozitivní. Čína dopředu ví, že jako jediná země má kapacity na uspokojení celého světa. Takže v krocích.

  1. Vypustí vir
  2. Nakazí potajmu celý svět.

  3. Ohlásí nakažení virem světu.

  4. Vytvoří karanténu na potlačení viru, kde obětuje pár stovek svých občanů.

  5. Zastaví svoji ekonomiku, kde přichází o spousta peněz.

  6. Čína potlačí úspěšně virovou epidemii. Přeci jen mají lék a pár mrtvých je nevyděsí.

  7. Ostatní státy bojují s virem, kde žádají Čínu o pomoc s lékařskými potřebami. Testy, roušky, respirátory, štíty apod. Kdo dřív přijde a platí rychleji, tak ten jediný vítězí.

  8. Objednávky z celého světa postaví ekonomiku Číny do obrovské ekonomické prosperity. Protože jen Čína je schopna uspokojit celosvětový trh.

  9. Všechny státy světa bojují s virem a objednávají lékařské potřeby z Číny. Zároveň oslabují svoje vlastní ekonomiky. Zde již nejde o cenu, ale o zdravý.

  10. Čína se dostává do ekonomické prosperity a zahajuje plán ovládnutí strategických polí v Africe. USA není schopna reagovat. Její vlastní omezení plus načasování primárek (voleb prezidenta), vše komplikuje.

Avšak vše může být úplně jinak. Toto je můj nejpravděpodobnější scénář a také nejlogičtější. Ale všichni mějte na paměti, že se jedná o pouhou hypotézu, byť logickou.

Autor článku: Petr Fabián