Nový exekuční zákon a řád

Proč chtít nový exekuční zákon a exekuční řád? Asi proto, že porušuje práva občanů a ponižuje jejich lidskou důstojnost. Podle dnešního nastaveného zákona, může exekutor zabavit věci i u osob, které nikomu nic nedluží, a to jen proto, že existuje pouhé podezření, že u nich může mít dlužník nějaké své osobní věci. Exekutoři jsou přesvědčeni v tom, že každý dlužník, který se vyhýbá exekučním povinnostem (úhradě dluhů), úmyslně převedl veškerý svůj majetek právě na příbuzné a známé. Sám nic nevlastní a přitom si žije bohémským životem. Bydliště má na úřadě, pracuje na černo apod. Toto je myšlení exekutorů, do kterého nás všechny občany vkládají. Ale to je přeci nesmysl. Zákon sice exekutorům stanovuje postupy, ale ty se dají vždy obejít, krásnou formulací slov. Například exekutor nesmí zabavit žádnou věc, kterou potřebujeme ke své činnosti. Jak toto exekutoři obcházejí? Větou: "věc není životně nezbytná." Nebo, zákon jasně hovoří o tom, že exekutor nemůže zabavit lednici. Exekutor obejde zákon tím, že označí věc jako nadstandardní. Lednici zabaví a nechá vám přivést lednici starou, třeba ještě na freon. Jak je z textu vnímáno, jde nám především o mobiliární exekuce, které zajišťují exekutorům nemalé zisky a kde zákon umožňuje legálně vyvlastnit majetek u lidí, kteří nic nedluží. Někdo může argumentovat, že existují obrany, které zamezí mobiliární exekuci. Omyl... I u exekucí hraje svoji roli faktor umělého navyšování dluhů, které se dle zjištěné praxe dají navýšit až 85 násobně a spousta dalších, které umožňují exekutorům brilantně kličkovat v neprospěch dlužníků a jejich příbuzných.

Problematika:

Praxe exekutorů ve zkratce

Exekutor má pouhé podezření, že u vás má dlužník uschované své osobní věci. Podezření má na základě skutečnosti, že u vás dlužník přebývá. A protože není zákonem definováno slovo co znamená přebývá, tak se může jednat i o občasné návštěvy dlužníka, které exekutor za občasné návštěvy nepovažuje. Je to sporné a pokud si exekutor návštěvy dlužníka monitoruje, tak může argumentovat účelnou obhajobou ze strany dlužníka. Zpravidla se v praxi jedná o skutečnost, že dlužník má na vaší adrese nahlášené popelnice, poštu, lékařské prohlídky, trvalé bydliště, koncesionářské poplatky, bankovní účet, faktury za telefon a spousty jiného. Dokonce i udání ex-manželky, ex-manžela, ex-přítelkyně, ex-přítele, sousedů a známých, otevírají cestu exekutorům k Vám domů, a to na základě terénních pracovníků, kteří jsou schopni dlužníka sledovat, nebo si provádět vlastní šetření u vašich sousedů, kde se dotazují, zda vás dlužník navštěvuje.

Naše práva a omyly

Nikomu nic nedlužíme, nejsme v insolvenci a ani nemáme exekuci. Proto nemáme obavu, že nás navštíví exekutor. Omyl

Nejsme účastníky řízení, a proto nemusíme exekutora do své nemovitosti v pustit. Dokonce se nemusíme prokazovat doklady. 

Exekutor je povinen nám dopředu oznámit, že nás navštíví. Vždy musíme dopředu vědět informace, když jde o nás a náš majetek. Omyl

Stačí exekutorovi říct, že dlužník u nás nemá žádný majetek a ni své osobní věci. Veškerý majetek je náš, máme ho pronajatý od vlastníka bytu, Podědili jsme ho s nemovitostí. Máme účtenky z obchodu. Omyl

Exekutor nás časově tlačí, že musíme za dlužníka zaplatit do 2 hodin, nebo si zabavené věci odveze. Je 20:00 večer a my nemáme možnost zaplatit do 2 hodin např.: 80.000 korun.

Doložili jsme exekutorovi na místě doklady na každou zabavenou věc, kterou máme vedenou na jméno. Odmítli jsme zaplatit za dlužníka dluh a žádáme, aby exekutor veškeré zabavené věci vyškrtl ze soupisu.

Exekutor odvezl naše movité věci. Ve lhůtě 30 -ti dnů jsme podali žádost o vyškrtnutí zabavených věcí ze soupisu.

Exekutorova práva

Exekutor má dle svého šetření podezření, že má dlužník u vás své osobní věci, a proto vás navštíví. Dlužník u vás přebývá.

Exekutor si bez vašeho souhlasu zajistí přístup sám, za pomoci zámečníka. Nikdo mu nesmí bránit ve vstupu a výkonu.

Exekutor není povinen předem cokoli sdělovat. Nejste účastnící řízení. Informuje vás v okamžiku kdy bude u vás provádět mobiliární exekuci.

Exekutorovi musíte doložit na místě, že je veškerý majetek ve výlučném vašem vlastnictví a je jednotlivě vedený na vaše jméno. Ta televize je na vaše jméno, ten gauč, porcelán, dětské hračky apod. 

Exekutor musí dle zákona postupovat rychle a účelně. Pokud vám dá exekutor možnost za dlužníka zaplatit dluh, jedná se o vaše rozhodnutí. Exekutor dle zákona pracuje od 6:00-22:00

Exekutor dle zákona může zkoumat vaše doložené doklady. Avšak zákon jasně hovoří, že exekutor není oprávněn na místě zkoumat relevantnost doložených dokladů.

O žádosti vyškrtnutí věcí ze soupisu rozhoduje sám exekutor, který vám movité věci zabavil, a to se souhlasem oprávněného. Musí rozhodnout do 15 -ti dnů.

Jak jste správně pochopili, tak práva nemáme žádná. Zákon ve 100% je nastaven ve prospěch exekutora. I když exekutor musí využít méně invazivních prostředků, než se uchýlí k mobiliární exekuci, tak opět doba stanovena není a po týdnu co dlužníkovi učinil exekuci na plat, může jít zabavovat movité věci. Přeci jen musí postupovat rychle a účelně. Nejkrásnější na tomto zákonu je skutečnost, že exekutorům nařizuje zákon u kterých konkrétních věcí musí být vypracován znalecký posudek, aby se stanovila cena. Bohužel většina věcí v domácnosti je tomuto kroku ušetřena a exekutor při zabavování věcí si stanovuje ceny sám. Pokud dlužíme 30.000 a máme doma 2 hodiny starou televizi za 100.000 korun, tak exekutor si ji klidně ohodnotí na 1.000 korun a zabaví vám klidně další majetek za 3 milióny, kde ve výsledku částka vytvořená exekutorem nedosahuje ani oněch 30.000 korun.

Z praxe: Kávovar DeLonghi za 48.000 byl ohodnocen na 800 korun. Televize Bravia za 80.000 korun, byla ohodnocena na 1.200 korun. Lednice Beko za 36.000 byla ohodnocena na 1.200 korun. Gauč s křesly za 63.000 byl ohodnocen na 600 korun. Vysavač Rainbow za 80.000 byl ohodnocen na 400 korun. Nádobí Zepter za 14.000 korun bylo ohodnoceno na 300 korun. Počítače, dětské hračky, kola, brusle lyže a jiné hodnotné věci z domácnosti, jako kuchyňské roboty apod., které celkovou částkou převyšovali hranici 500.000 korun byli exekutorem zabaveny. Jen tento výčet výše byl za 321.000 korun a exekutorem byl ohodnocen na 4.500 korun. Dluh který exekutor vymáhal byl 29.000 korun. Rodina nebyla schopna doložit vlastnictví na jméno u každé zabavené položky a ani u soudu na veškeré zabavené věci nebyli schopni doložit vlastnictví. Většinu jim soud vrátil, díky doloženým platbám z kreditních karet, a rodinným fotografiím, kde předmětné zabavené věci byli dříve, než dlužníkův dluh vznikl. Ve výsledku museli zaplatit náklady soudu a náklady protistrany, včetně nákladů vlastní obhajoby. Takže je to vyšlo několikanásobně více než kdyby za dlužníka onen dluh zaplatili rovnou na místě. A to nemluvě o bezesných nocích, bezmoci a stresu.

Řešení:

Jedna část mince je samotná exekuce a exekuční zákon. Ta druhá je mechanismus vzniku dluhů. Pokud je dle zákona možné navýšit dluh několikanásobně, a to až do takové výše, kde je dluh pro dlužníka takřka nesplatitelný, tak nemůžeme hovořit o uvědomělé a rovnoprávné společnosti. Podle nás, je takto nastavený systém v rozporu s Ústavou ČR, byť je vše posvěcené zákony. Takto nastavený systém uměle vytváří dluhovou past, kterou nelze splatit. A proto existuje zákon, který onen nesplatitelný dluh je schopen umořit za dlužníka. Jedná se o exekuční zákon a řád, který dovoluje exekutorům sáhnout na majetek lidí, kteří nic nedluží jen proto, že existuje pouhé podezření, že by dlužník mohl mít u nich nějaké své osobní věci. Takřka dokonalý systém, který funguje od roku 2001, kdy jej ČSSD pod vedením Miloše Zemana uvedla v proces. Jen nás dnes mrzí, že začátkem roku 2019 byl konfrontován médii Ing. Vratislav Minář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kde byl dotazován proč má akcie na jméno od společností, které vlastní exekuční kanceláře a které jsou schopni a 11x navýšit dluh dlužníka. Prý tyto akcie někomu jen hlídá.

Chceme nový exekuční zákon, který zamezí umělému navyšování dluhů o přidané hodnoty všech participujících účastníků, kteří jsou v řadě za věřitelem. Je nepřípustné, aby existovali v systému výjimky, které umožňují vlastní proinvestici si nárokovat zpět. Je neměnné, že všichni budou povinni si své závazky uhradit. Rádi bychom postavili produkty bank na stejnou úroveň běžných podnikatelů a investorů. Tam také patří. Banky nejsou nic víc než podnikající subjekty. (Nechceme se dočkat situace, kdy budeme řešit otázky efektivního udržení vlastního životního standardu, když budeme vědět, že spousta lidí kolem nás řeší existenční otázky, díky takřka nesplatitelným dluhům, které jim dnešní systém několikanásobně nadělil. Jaké asi budou sociální rozdíly a mezilidské vztahy v příštích letech, když ponecháme systém umělého a nesmyslného zadlužování ve stavu jaký dnes je? Chceme vytvářet lepší podmínky pro život, nikoli udržovat překážky. Již dnes je vedeno přes 770.000 exekuci. (Na základě koronavirové krize se předpokládá nárůst exekucí o dalších 500.000). Přes 270.000 lidí je pod hranicí chudoby, kde jim hrozí sociální vyloučení. Již dnes je přes 70.000 bezdomovců. A proč? Protože existuje nesmyslný systém, který dokáže stávající dluhy několikanásobně navýšit). Lidé jsou odpovědni za svůj dluh, A VŽDY BUDOU, avšak všichni víme, že stačí jedna rodinná pohroma, například tragická autonehoda člena rodiny a řádné splácení dluhu je obrovskou překážkou. Ústava garantuje ochranu práv každého občana. Zde jsou práva občanů protiústavně porušována a to i těch řádně platících.

Změnou musí bezpodmínečně projít i další část exekutorského zákona, která exekutorům umožňuje zabavovat majetek u lidí, kteří nikomu nic nedluží. Vše funguje na pouhém podezření, že by dlužník mohl mít u lidí, kteří nikomu nic nedluží, své osobní věci, protože je občasně navštěvuje. Proti tomuto znění zákona již bojujeme dnes tím, že pomáháme lidem právně ochránit jejich movitý majetek před reálnými nájezdy exekutorů. (Činnost vykonáváme pod společností EveryOne s.r.o., IČO 24289752, kde se na webových stránkách: www.cz-everyone.cz, můžete dočíst více podrobností).

Musí vzniknout jasné zákony, kde bude jmenovitě obsaženo co a komu zabavit nelze. Exekuce musí probíhat tak, aby se nesnížil životní standard dlužníka, kde by hrozilo sociální vyloučení jeho i zbytku rodiny. Exekuce musí být řízena tak, aby nebyli popřeny práva zbytků členů rodiny. Nesmí se dluh přenášet na rodinné příslušníky, a to ani v dědickým řízení. Od toho budou fungovat nové mechanismy, které zajistí, že věřitel vždy dostane své peníze zpět a dlužník vždy zaplatí svůj dluh. Ve výsledku zaniknou i exekutoři, protože jich nebude třeba..

Rozbor řešení:

Změna by spočívala v tom, že jediné navýšení dluhu by bylo možné o státem danou úrokovou sazbu. Vše ostatní by muselo jít k tíži věřitele (oprávněného)!

Jak by to fungovalo v praxi a jak by se ona změna projevila v dnešním nastaveném systému? Nejprve je třeba pochopit, jak funguje systém, kde vám dáme příklad na bankovním produktu a investici do čehokoli. Pokud jsem investor a investuji do (podnikatelského záměru, akcií, komodit, investičních fondů trhu, podnikání apod.), tak musím mít jistotu jednak v návratnosti financí s nějakým ziskem a jednak že o své finance nepřijdu. Proto si každý investor prověřuje onen subjekt, kam finance vkládá různými mechanismy. Due diligence počínaje a bankovním a nebankovním skóringem (scoringem) konče. Když i přes veškeré své prověrky o své investice přijde, tak je vše bráno jako jeho pro-investice, kde on špatně investoval, a proto se musí smířit s tím, že o své finance nenávratně přišel. Proč by bankovní produkty měli být výjimkou? Co je na jejich produktech jiného? Banka investuje do vybudované historie a potřeb občana, kde očekávají návratnost vlastní investice. Pokud i přes jejich velmi důkladný skóring (scoring), ze kterého vyjde hlavně bonita klienta, o své investice přijdou, například tím, že klient přišel o zaměstnání a není schopen splácet úvěr, tak se jedná o pro-investici banky a měla by se smířit s tím, že o své finance nenávratně přišla. Ano, uvědomujeme si, že by lidé takto nastavený systém zneužívali, ale dnes jej zneužívají ony banky a jiní věřitelé včetně lidí napojených v řadě proti svým dlužníkům. Cílem je začlenit bankovní produkty na stejnou úroveň jako jsou jiné investice. To má svůj evoluční proces. První fáze: Nejprve by se zamezilo umělému navyšování dluhů o soudní poplatky, náklady exekuce apod. Investor (Banka) špatně investovala, a proto když chce své finance zpět (dnes může, protože to umožňuje zákon), tak si musí dluh ponížit o náklady na vymožení. Ono snížení a podstatnou část dluhu si odepíše z daní, což činí i dnes. Tím zajistíme, že dluh například 1.000.000 korun bude navýšen jen o úrok stanovený ČNB. Veškeré náklady se odečtou z dlužné částky. Druhá fáze: Banky a jiné organizace by měli v povinnosti si ony půjčky pojistit, stejně tak by si ji musel povinně pojistit klient. Pojišťovny by měli v povinnosti si ono pojistné plnění pojistit u státem zřízené pojišťovny, pro případ krachu. Již žádné umělé zadlužování. Jiný mechanismus by byl v trestním řízení... Tímto krokem jednou pro vždy vyřešíme problematiku dluhů, umělého zadlužování a dluhových pastí. Všechny strany budou spokojeni a lidé, byť budou povinni si své dluhy zaplatit, budou mít jistotu a oporu v zákonech.

A proč to takto chceme? Nelíbí se nám, že se porušuje Ústava ČR a Listiny základních práv a svobod tím, že se díky platnému zákonu dovoluje několikanásobně navýšit dluh, který není reálný splatit, kde samotné navyšování je dlužníkovi sděleno až po samotném navýšení dluhu. Dále se nám nelíbí, že se ono umělé parazitování na dlužnících se děje bez účasti a vědomí dlužníka. Systém by měl vždy oznámit dlužníkovi, že se bude dít to či ono a bude jej to stát tolik a tolik peněz. (Věřitel pověří právní kancelář XY o zajištění vymožení: soud, exekutor apod., a tímto kolečkem se dluh extrémně navýšil, bez vědomí dlužníka). Dále se nám nelíbí, že naši politici celou situaci řeší tím, že podporují nastavený systém, kde vytvoří jakousi náplast na onen deficit ve formě osobního oddlužení. Místo toho, aby celému systému učinili přítrž. Nehledě na skutečnost, že samotné exekuce a k tomu uzpůsobené zákony opět porušují lidská práva lidí, kteří nikomu nic nedluží. To že se ponižuje lidská důstojnost, kterou musí člověk snášet, protože je exekutor více jak policista, který pro vstup do nemovitosti musí mít soudní příkaz, je celospolečensky absurdní.

Co by se tím získalo? Vyřešila by se otázka umělého zadlužování, parazitování na systému. A hlavně by lidé měli zaručené právo na důstojný život, protože svoboda je dnes vnímána spíše výší finanční jistoty. Zamezilo by se pracovním poměrům na černo, snížila by se výrazně kriminalita. Oním vznikem státem zřízené pojišťovny by se vyřešila problematika dluhů, krachu všech společností, které by se pojistili a ztráty zaměstnání u běžných lidí, kteří by si spořili na důchod. Tímto krokem jsme vytvořili projekt, kde jsou pravicové i levicové prvky v jasné synergii. Uzákoněním takovéhoto zákona, každý náš volič zajistí budoucnost svým dětem a svým vnoučatům. Snížili jsme velmi zásadně závislost na financích. Avšak povinnost dlužníka uhradit vzniklý dluh není ničím dotčena.