Obrana státu

Jsme velice malá země, která v případě jakéhokoli útisku zahraničních nájezdníků automaticky podlehneme přesile. Ať máme svoji hrdost, ať bychom se bili do posledního muže, nebo ženy, je nám předurčeno podlehnout, byť bychom se drželi velmi dlouho. Naše země nikdy nebyla prioritně zaměřena na válečné konflikty. Vesměs všichni občané chtějí žít v míru a jakési harmonii. Nedovedeme si představit, že by naši vlast měl bránit úředník z banky, truhlář, pekař, nebo číšník, kde ani jeden nedrželi v ruce zbraň, a ani nejsou nastaveni na zabití jakékoli osoby, byť by se mělo jednat o nepřítele. Letecká podpora je spíše symbolickou ukázkou síly, kterou ve své kvantitě nejsme schopni úspěšně použít proti invazi silnějšího nepřítele. Pozemní síly jsou lepším nástrojem, ale díky omezené kvantitě potenciálních bojovníků, nejsme schopni odolávat věčně.

Zdroj: YouTube.com

Proto naši obranu musíme směřovat takovým směrem, který nás nejen ochrání, ale zároveň bude jistotou pro občany státu. Největší hrozby dnes, jsou organizované skupiny, extremistická hnutí apod. Obrana státu by po vojenské stránce měla být svěřena nejen NATO, ale i jiným spřáteleným stranám, jako je Slovenská republika, Polsko, Maďarsko a třeba i Rakousko. Obrana státu není jen o válečném tažení, ale i utečencích a migrantech. Dále o teroristických skupinách, pašerácích a organizovaných skupinách zločinného spolčení apod.  

Základem pro naši bezpečnost je kompletní uzavření hranic se zabezpečovacím systémem evidence našich i zahraničních občanů. To znamená, že každý zahraniční účastník, který bude přes naši zem projíždět, tak bude muset projet jakousi evidenční kontrolou. Neznamená to však, že budou na hranicích kontroly. Tento systém bude kamerový, kde se v případě potřeby objeví díky centrální databázi vlastník vozidla, původ a stav vozidla (zda je odcizené, či nikoli) a spousta jiných. Tento systém bude propojen se všemi hraničními přechody, kde budou jednotlivá vozidla automaticky evidována podle času příjezdu a odjezdu. Více informací se dozvíte v článku: (IT štít) ochrana státních hranic

Je třeba se posunout dopředu. Efektivně se sami ochránit a zároveň neporušit práva lidí. Tento projekt nás dostane do popředí po celém světě. Jsme přesvědčeni v tom, že okolní státy budou chtít zavést stejný systém na hraničních přechodech.

Pak již zbývá vymyslet strategii nezávislosti při válečném konfliktu. Avšak to po nás moc nechtějte. Jsme zaměřeni na mírová řešení a diplomacii, nikoli na války a šíření strachu. Díky IT systému vyřešíme mnohé. A pokud bychom chtěli řešit obranu našeho státu, před nájezdníky, tak se musíme spojit s takovými státy, které jsou mentalitou a zvyklostmi na shodném žebříčku jako jsme my sami. Což připadá na Polsko, Rakousko (ať se nám to líbí nebo ne i přes jejich germánský původ). Myslíme si, že Slováci nás nechají na holičkách, byť jsme si jazykově nejblíže, což se historicky ukázalo vždy. Svěřovat jim důvěru by bylo dle nás o jednostranném přátelství, avšak na druhou stranu i Slovensko, které tíhne hodně k Rusku potřebuje sofistikovanou ochranu.

Měli bychom tedy velmi vážně zauvažovat, s kým chceme dlouhodobě spolupracovat a kdo je schopen nám v případě nějaké vojenské hrozby podat pomocnou ruku. Zda úmysl NATO je opravdu o pouhé ochraně, nebo zda se nestáváme nástrojem pro vyšší zájmy, které by nás nutili do činností, které sami nechceme. Naše spojenectví by mohlo být v budoucnu zneužito pro jakýkoli válečný konflikt vyvolaný NATO, které neustále rozšiřuje svoji působnost, což je nejen nelogické, ale strategicky směřované proti možné invazi například Ruských vojsk, kde bychom byli zahrnuti jako spojenci NATO do válečného stavu. Přijde nám, že USA si uvědomuje vlastní slabost, a proto do armády ročně investuje několik stovek miliard dolarů. Co je zajímavé, tak každý člen NATO je povinen platit NATO spousta peněz za ochranu. Za tyto peníze pak NATO, v čele USA staví nové zbraně, vybavuje armádu apod. My nemáme nic, jen závazek platit a povinnost zapojit se do válečného konfliktu. Zároveň prostřednictvím NATO si pod záminkou ochrany vytváří u jednotlivých států strategické spojence, které v jednotě budou schopni bojovat proti celému světu. Je zde i velmi reálná šance na výstavbu protiraketových stanic, které by v případě odvetného útoku byly sestřeleny nad spřáteleným územím NATO. Ostatně to měla v úmyslu USA na Krymu, na češ reagoval Ruský prezident Vladimír Putin, Ruskou vojenskou intervencí, která trvá do dnes. O úmyslech USA jsme se mediálně dozvěděli až v roce 2018, což je 4 roky zpět. Podle historických ukazatelů se jeví, jakoby USA se neustále snažila dobít Rusko jakoukoli formou, což se jeví hrozivě.

Co dnes víme jistě, tak druhá světová válka byla vedena oligarchy z Anglie a USA, kde před druhou světovou válkou do zkrachovalého Německa zasílali neuvěřitelné množství peněz, které postavili celou německou ekonomiku na nohy. Finance a fabriky byly následně využity pro spuštění druhé světové války, a to vše jen proto, že Rusko jako jediná země byla krachem na newyorské burze v roce 1929 po ekonomické stránce absolutně nedotčena, což dokazuje několik historických ukazatelů. Z obav o možné invaze ruských vojsk (Bolševiků) do Evropy podporovali Adolfa Hitlera, a ve výsledku se chtě nechtě postavili na stranu vítěze. (Toto není teze, ale fakt, který se ve školách učí absolutně jinak. Stačí se zeptat, kde zkrachovalé Německo vzalo peníze na válku? Tanky, letadla, lodě, vojáky, naftu, potraviny apod. Vše stojí dost peněz a Německo na to nemohlo ani mít. Nehledě na skutečnost, že již několik let před válkou se vyráběli válečné stroje. A v roce 1928 se krach na burze dotkl převážně Anglie a Německa, což byla druhá rána pro Německo po 1 světové). Důkazů je mnoho, ale je třeba je hledat. Jen bychom rádi připomněli situaci po druhé světové válce, kdy jsme našim spojencům z Anglie museli zaplatit za to, že naši lidé za ně bojovali ve vzduchu i na zemi. Za to že umírali. Naúčtovali nám úplně vše, trenýrky, tkaničky do bot, a to i u těch, kteří padli při Německých útocích na Anglii. Naši spojenci si nechali zaplatit za to, že jsme za ně bojovali. A to naším zlatem. Dokonce se podruhé během pár let dohodli o nás bez nás. A to že Angličani vydali naše zlato Němcům nikdo neřeší. Takový druhý Mnichov. A to nemluvě o Bance v USA, která byla po druhé světové válce zrušena, pro napomáhání nepříteli. A dnes? Anglie se oficiálně k nám staví jako ke spojencům, ale na druhou stranu našim řidičům zasílají obyčejné obálky s pokutami za to, že do jejich kamionu vlezli uprchlíci. Za každého uprchlíka 60 tisíc korun.

Měli bychom opravdu zauvažovat nad naší budoucností, protože ať v naší zemi nastavíme ty nejideálnější systémy na zachování a udržení svobody, tak jinými vlivy můžeme o naší svobodu velice rychle přijít. Vše nesmí být vedeno ekonomickou prosperitou. To nás dožene do záhuby.

Nejideálnějším stavem je vytvoření samostatné společnosti, závislé, ale zároveň nezávislé na jiných státech, a to nejen po ekonomické stránce. Například EU. Díky členství v EU jsme daleko více zranitelnější na jakékoli vnější vlivy působící na naší zemi. Na druhou stranu, členství s EU v dnešní době vůbec nepotřebujeme, a to ani po ekonomické stránce. To co hlásají podporovatelé členství v EU, je buď účelové, nebo nevědomé. Určitě bychom prozatím vystoupení z EU neřešili, byť nám nic kladného členství nepřináší a do budoucna ani nepřinese. Rádi bychom usilovali o sloučení s Polskem a Slovenskem, i když ono Slovensko výhra určitě není. O Maďarsku si jisti toliko nejsme, ale je fakt, že Maďarsko je tak trochu samostatnou zemí, která jiné výrazné spojence než nás nemá. Spíše nám jde o to, že Maďaři mají jinou mentalitu než máme my, Poláci, či Slováci jsou nám nejblíže. Založili bychom jakousi alianci, kde by se země následně stali samostatnými státy a zároveň by byly jeden celek při jakékoli katastrofě. Kapacitou lidí a financí bychom byli schopni se ubránit mnoho potenciálním nepřátelům. Dokonce bychom mohli být absolutně nezávislý na komukoli. Otázka obrany státu je velmi složitá, a je velmi důležité, jakým způsobem jsou nastaveny zákulisní smlouvy a dohody. To je nám dnes utajeno. Je možné, že své názory po odtajnění veškerých smluv a dohod přehodnotíme. Co víme jistě, tak Evropská unie je vůči naší ekonomické prosperitě brzdou. A to nemluvě o dotacích, které ani zdaleka nám nejsou poskytovány v míře, kterou sami vydáváme. Jen to co stojí propaganda... (Ostatně propaganda EU je jednostranná, nemá žádnou protihodnotu. Pouze ukazuje svět a ideály v jednom jediném světle. V minulém režimu se tomu říkalo socialismus).

Ale musíme zopakovat. NEMÁME ZÁJEM VYSTUPOVAT Z EU. ALESPOŇ NE NYNÍ. Nejprve si musíme učinit pořádek doma, následně můžeme řešit co se děje venku.

Ohledně obrany státu máme pouze myšlenkové toky, kde neznáme konkrétní smluvní ujednání a zákulisní dohody.  Není nám odtajněno interní prostředí BIS apod. Proto není jednoduché rozhodovat o miliónech občanů, kteří chtějí žít v míru pouhým názorem. Co víme jistě, tak násilí plodí opět jen násilí. Neznáme ani pravé důvody NATO a EU. Ale z dostupných informací je zde několik variant jejich záměru. A i když říkají, že vše činí pro mír, tak musíme být připraveni i na jiné alternativy a scénáře. Rádi bychom byli za dobře se všemi státy. A pokud okolní státy přijmou naši IT ideologii a společně budou kooperovat na projektu, tak bude mír zachován velmi dlouho. IT ideologií je myšlen projekt popsaný v sekci Místní rozvoj.

Co nás trápí nejvíce je terorismus. Víte, neustále slyšíme jak teroristé, ale i jedinci činí nájezdy na nevinné lidi, ale co jsme do dnešního dne neslyšeli, tak důvody proč to dělají. Proč to dělají v našich zemích a nečiní to u sebe doma. Co je motorem těchto extrémistů? Čeho chtějí svým jednáním dosáhnout? Jediný kdo veřejně sdělil své požadavky byla ETA. To jsou otázky na které dnes jako obyčejní lidé nemáme odpovědi. Máme vlastní teorie, ale ty si necháme pro sebe, protože se jedná o pouhé teze. Žádné podmínky, ultimáta, požadavky. Žádné historické ukazatele jejich motivu mimo zbytečné invaze USA v Asii, čímž vytvořili Islámský stát. Prostě se ostatní vynořili z ničeho, bojují a zabíjejí ve jménu boha a s takovou urputností, že jsou schopni položit svůj život. A za co tedy bojují? Proč neustále rozšiřují své řady? O co jim tedy jde??? Když budeme znát jejich důvody, tak budeme schopni pochopit a nalézt řešení. Ale bez jakýchkoli důvodů nikdo neútočí, a ani my nejsme schopni nalézt relevantní řešení. Musíme se naučit komunikovat s každým. Pravdou je, že stačí, aby jakákoli velmoc prohlásila nějaký národ za teroristy a skoro nikdo to neřeší. Je to problém, ve kterém je třeba nalézt řešení takového rázu, které automaticky zamezí rozšiřování a používání tohoto mocenského trendu. Škodí to nám všem, nehledě na skutečnost, že násilí plodí opět a jen násilí.


A co bychom rádi změnili nebo upravili?:

  • Zavedli bychom systém virtuálních kontrol na hraničních přechodech se systémem registrace cest.
  • Rádi bychom implementovali náš nový ekonomický systém do celého světa, čímž bychom uměle nastavili jiné hodnoty jednotlivých států.
  • Vytvořili bychom nad rámec NATO a EU spojení okolních států. Tedy vytvořili bychom vlastní alianci.
  • Rádi bychom se pokusili motivovat všechny státy světa pro uzavření tisíciletého míru. Zní to jako utopie, ale politici jsou vždy vizionáři a snílci, proto nemůže být dobrým politikem každý. Má to svůj účel, který nyní zveřejňovat nebudeme. Jen uvedeme, že bude onen mír veden spoluprací v technologické expanzí, avšak za předpokladu nové funkční ekonomiky ČR, která snad bude příkladem.

Jak sami cítíte, změn je třeba učinit mnoho. Nejen pro naši zem, ale i celý svět. Pokud budeme úspěšní doma, tak svět nebude protestovat. Ba naopak. Mír chtějí všichni. Je třeba tomu dát pravidla, která budou okolní státy motivovat, nikoli je poškozovat. Vše lze, jen je třeba chtít a dostat k tomu příležitost.

Rychlé menu