Obrana státu

Jsme velice malá země, která v případě jakéhokoli útisku zahraničních nájezdníků automaticky podlehneme přesile. Ať máme svoji hrdost, ať bychom se bili do posledního muže, nebo ženy, je nám předurčeno podlehnout. Naše země nikdy nebyla prioritně zaměřena na válečné konflikty. Vesměs všichni občané chtějí žít v míru a jakési harmonii. Nedovedeme si představit, že by naši vlast měl bránit úředník z banky, truhlář, pekař, nebo číšník, kde ani jeden nedrželi v ruce zbraň, a ani nejsou nastaveni na zabití jakékoli osoby, byť by se mělo jednat o nepřítele. Letecká podpora je spíše symbolickou ukázkou síly, kterou ve své kvantitě nejsme schopni úspěšně použít proti invazi silnějšího nepřítele. Pozemní síly jsou lepším nástrojem, ale díky omezené kvantitě potenciálních bojovníků, nejsme schopni odolávat věčně. Proto naši obranu musíme směřovat takovým směrem, který nás nejen ochrání, ale zároveň bude jistotou pro občany státu. Největší hrozby jsou organizované skupiny, extremistická hnutí apod. Obrana státu by po vojenské stránce měla být svěřena nejen NATO, ale i jiným spřáteleným stranám, jako je Slovenská republika, Polsko, Maďarsko a třeba i Rakousko. Obrana státu není jen o válečném tažení, ale i utečencích a migrantech. Dále o teroristických skupinách, pašerácích a organizovaných skupinách zločinného spolčení apod. 

Základem pro naši bezpečnost je kompletní uzavření hranic se zabezpečovacím systémem evidence našich i zahraničních občanů. To znamená, že každý zahraniční účastník, který bude přes naši zem projíždět, tak bude muset projet jakousi evidenční kontrolou. Neznamená to však, že budou na hranicích kontroly. Tento systém bude kamerový, kde se v případě potřeby objeví díky centrální databázi vlastník vozidla, původ a stav vozidla (zda je odcizené, či nikoli) a spousta jiných. Tento systém bude propojen se všemi hraničními přechody, kde budou jednotlivá vozidla automaticky evidována podle času příjezdu a odjezdu. To samé bude platit pro vozidla českých občanů při odjezdu ze země a příjezdu. Tím se zajistí prevence ochrany českých občanů, kteří by se nevrátili například do 40-ti dnů, nebo dle jejich nastavení v systému. Tento systém bude v rámci země nainstalován na hlavních silnicích, silnicích pro motorová vozidla a dálnicích. Možná si někteří řeknou, že se jedná o zásah do svobody občanů, ale do práv občanů tento systém nezasahuje. Tento systém je sice v přístupu BIS, ale je pod správou vojenské správy. Nikoho neomezuje kam má jet a kdy se má vrátit. Pokud občan naší země pojede na dovolenou do Chorvatska, nebo cestu delší jak 3 dny, tak si najede na správu tohoto systému a napíše si odjezd a předpokládaný příjezd. Zároveň napíše jména osob s kým jede. V případě, že se vrátí v jakési ochranné lhůtě od předpokládané doby návratu a například 20-ti dnech, tak dnem kdy překročí státní hranice naší země se vozidlo uvede v systému jako vrácené a nikdo nic neřeší. Avšak v případě, že by se rodina nevrátila v jimi stanoveném termínu, a ani ochranné cca 20-ti denní době, kde má rodina v případě náhlých změn cestovních plánů možnost v systému změnit datum příjezdu, tak se započne pátrací akce po celé rodině, zda se nestali obětmi násilí, případně obětmi přírodní katastrofy. Mělo by se jednat o opakovaný telefonní kontakt na uvedené telefonní číslo rodiny, následně hotel (pokud byste jej uvedli), nebo kontrolu bydliště, zda systém neselhal. Tento systém bude rozlišovat pracovní cesty, dovolené a výlety. Avšak, nikoho nijak neomezí, ani nepoškodí na právech. Pouze by časově cestovatele zaměstnal na pár minut. Tento systém by byl obrovským přínosem nejen pro orgány činné v trestním řízení, v souvislosti se zahraniční kriminalitou. Čeští občané by neměli tuto povinnost zákonem danou, alespoň ne pro první 2 roky provozu. Občané jiných států by tuto povinnost měli danou zákonem již od počátku spuštění. Lidé kteří chtějí žít v míru a nechtějí páchat trestnou činnost, tak sami budou zadávat informace o pracovní cestě, či dovolené. Je to prevence a ochrana před jakýmkoli bezpráví, které by mohlo našim občanům hrozit. Tento systém by byl přijat i okolními státy, což by bylo v rámci cestovatelů propojeno. Obchodník z Francie by chtěl navštívit ČR, nebo by přes ČR chtěl cestovat. V systému se takovýto údaj objeví a nikdo nic neřeší. Nikdo nekouká na monitoring, který je spíše virtuální. Sám obchodník chce žít v bezpečí, a tak zaregistruje svojí cestu. Nikdo jej nebude zastavovat, nebo kontrolovat, mimo těch, kteří fungují dnes na hranicích, kde kontrolují náklad apod. Je to sice přítěž, ale časově menší, než když člověk vyhledává na internetu hotel.

Měli bychom velmi výrazně zauvažovat, s kým chceme dlouhodobě spolupracovat a kdo je schopen nám v případě nějaké vojenské hrozby podat pomocnou ruku. Zda úmysl NATO je opravdu o pouhé ochraně, nebo zda se nestáváme nástrojem pro vyšší zájmy, které by nás nutili do činností, které sami nechceme. Naše spojenectví by mohlo být v budoucnu zneužito pro jakýkoli válečný konflikt vyvolaný NATO, které neustále rozšiřuje svoji působnost, což je nejen nelogické, ale strategicky směřované proti možné invazi například Ruských vojsk, kde bychom byli zahrnuti jako spojenci NATO do válečného stavu. Přijde nám, že USA si uvědomuje vlastní slabost, a proto do armády ročně investuje několik stovek miliard dolarů. Co je zajímavé, tak každý člen NATO je povinen platit NATO spousta peněz za ochranu. Za tyto peníze pak NATO, v čele USA staví nové zbraně, vybavuje armádu apod. My nemáme nic, jen závazek platit a povinnost zapojit se do válečného konfliktu. Zároveň prostřednictvím NATO si pod záminkou ochrany vytváří u jednotlivých států strategické spojence, které v jednotě budou schopni bojovat proti celému světu. Je zde i velmi reálná šance na výstavbu protiraketových stanic, které by v případě odvetného útoku byly sestřeleny nad spřáteleným územím NATO.

Již druhá světová válka byla vedena oligarchy z Anglie a USA, kde do zkrachovalého Německa zasílali neuvěřitelné množství peněz, které byli následně využity pro spuštění druhé světové války, a to vše jen proto, že Rusko jako jediná země byla krachem na newyorské burze v roce 1929 po ekonomické stránce absolutně nedotčena. Z obav o možné invaze ruských vojsk do Evropy podporovali Adolfa Hitlera, a ve výsledku se chtě nechtě postavili na stranu vítěze. (Toto není teze, ale fakt, který se ve školách učí absolutně jinak. Stačí se zeptat, kde zkrachovalé Německo vzalo peníze na válku? Tanky, letadla, lodě, vojáci, nafta, potraviny apod. stojí dost peněz a Německo na to nemohlo ani mít. Nehledě na skutečnost, že již několik let před válkou se vyráběli válečné stroje. A v roce 1928 se krach na burze dotkl převážně Anglie a Německa, což byla druhá rána pro Německo po 1 světové).

Měli bychom opravdu zauvažovat nad naší budoucností, protože ať v naší zemi nastavíme ty nejideálnější systémy na zachování a udržení svobody, tak jinými vlivy můžeme o naší svobodu velice rychle přijít.

Nejideálnějším stavem je vytvoření samostatné společnosti, závislé, ale zároveň nezávislé na jiných státech, a to nejen po ekonomické stránce. Například EU. Díky členství v EU jsme daleko více zranitelnější na jakékoli vnější vlivy působící na naší zemi. Na druhou stranu, členství s EU v dnešní době vůbec nepotřebujeme, a to ani po ekonomické stránce. To co hlásají podporovatelé členství v EU, je buď účelové, nebo nevědomé. Určitě bychom prozatím vystoupení z EU neřešili, byť nám nic kladného členství nepřináší a do budoucna ani nepřinese. Rádi bychom usilovali o sloučení V4 v jakousi alianci, kde by se země následně stali samostatnými státy a zároveň by byly jeden celek při nějaké katastrofě. Kapacitou lidí a financí bychom byli schopni se ubránit mnoho potenciálním nepřátelům. Dokonce bychom mohli být absolutně nezávislý na komukoli. Otázka obrany státu je velmi složitá, a je velmi důležité, jakým způsobem jsou nastaveny zákulisní smlouvy a dohody. 

Ohledně obrany státu máme pouze myšlenkové toky, kde neznáme konkrétní smluvní ujednání a zákulisní dohody. Není jednoduché rozhodovat o miliónech občanů, kteří chtějí žít v míru. Co víme, tak násilí plodí opět jen násilí. Neznáme ani pravé důvody NATO a EU. Ale z dostupných informací je zde několik variant jejich záměru. A i když říkají, že vše činí pro mír, tak musíme být připraveni i na jiné alternativy a scénáře. Rádi bychom byli za dobře se všemi státy. A pokud okolní státy přijmou naši ideologii, tak bude mír zachován velmi dlouho.

Co nás trápí nejvíce je terorismus. Víte, neustále slyšíme jak činí nájezdy na nevinné lidi, ale co jsme do dnešního dne neslyšeli, tak důvody proč to dělají. Proč to dělají v našich zemích a nečiní to u sebe doma. Co je motorem těchto extrémistů? Čeho chtějí svým jednáním dosáhnout? Jediný kdo veřejně sdělil své požadavky byla ETA. To jsou otázky na které dnes jako obyčejní lidé nemáme odpovědi. Máme vlastní teorie, ale ty si necháme pro sebe, protože se jedná o pouhé teze. Žádné podmínky, ultimáta, požadavky. Žádné historické ukazatele jejich motivu mimo zbytečné invaze USA v Asii, čímž vytvořili Islámský stát. Prostě se ostatní vynořili z ničeho, bojují a zabíjejí ve jménu boha a s takovou urputností, že jsou schopni položit svůj život. A za co tedy bojují? Proč neustále rozšiřují své řady? O co jim tedy jde??? Když budeme znát jejich důvody, tak budeme schopni nalézt řešení. Ale bez jakýchkoli důvodů nikdo neútočí, a ani my nejsme schopni nalézt relevantní řešení. Musíme se naučit komunikovat s každým.


A co bychom rádi změnili nebo upravili:

  • Zavedli bychom systém virtuálních kontrol na hraničních přechodech se systémem registrace cest.
  • Rádi bychom implementovali náš nový ekonomický systém do celého světa, čímž bychom uměle nastavili jiné hodnoty jednotlivých států.
  • Vytvořili bychom nad rámec NATO a EU spojení okolních států. Tedy vytvořili bychom vlastní alianci.
  • Rádi bychom uzavřeli mír na 1000 let se všemi zeměmi světa. Má to svůj účel, který nyní zveřejňovat nebudeme. Jen uvedeme, že bude onen mír veden spoluprací v technologické expanzí, avšak za předpokladu nové funkční ekonomiky ČR, která snad bude příkladem.

Jak sami cítíte, změn je třeba učinit mnoho. Nejen pro naši zem, ale i celý svět. Pokud budeme úspěšní doma, tak svět nebude protestovat. Ba naopak. Mír chtějí všichni. Je třeba tomu dát pravidla, která budou okolní státy motivovat, nikoli je poškozovat. Vše lze, jen je třeba chtít.