Podnikatel Vs. Podvodník

Bestseller roku 2016

Na základě této knižní publikace vznikl webový projekt "Chaos in my head".

Kniha obsahuje sofistikovaný manuál pro správnou orientaci v našem systému, ve kterém žijeme a ve kterém vytváříme veškeré aktivity. Kniha jako jediná na světě poukazuje na samotné kořeny (zárodky) všech problematik, mystifikací, pravých podstat a zastřených lží, které mají za účel jediné. Vytvářet u každého člověka informační mantinely, díky kterým člověk žije jako v Matrixu. Člověk si myslí, jak je díky nastavenému systému demokracie svobodný, kde veškeré nastavené mechanismy jsou nastaveny pouze na závislosti na penězích. Tímto mechanismem každý člověk podporuje pravou podstatu nastaveného systému, která lidi žene pouze do podřízeného stavu. Podřízenost je svobodomyslná nesvoboda. Díky této knize každý člověk prozře, kde si začne uvědomovat veškerá negativa spojená s jeho životem. A když člověk zná negativa, tak se proti nim umí i bránit. Tato kniha je určena všem lidem bez rozdílu pracovního zaměření. Kniha je sice pojata na obchodní nauku, ale uvědomme si, že obchod se týká převážně obyčejných lidí, kteří své chování v osobním životě řídí jako firmu. Levně nakupují (vytváří úspory),školí (vychovávají děti), delegují pravomoci (přenáší odpovědnost na děti) apod. Obchod je velice úzce provázán s běžnými činnostmi lidí. 

260,00 Kč 365,00 Kč
Please select variants first

ISBN: 978-80-260-9020-5

Asi nejpodivuhodnější příběh se váže k distribuci této knihy, což je od 17. listopadu roku 1989 nepochopitelné. Proč? Neexistuje totiž žádný knižní distributor, který by knihu dostal ke koncovým zákazníkům. Proč? Nevíme.,,, jen můžeme spekulovat...

V lednu 2016 se kniha vytiskla a odeslalo se několik povinných výtisků státem stanoveným knihovnám a archivům. V dubnu 2016 se oslovil jeden z distributorů, (lídr na českém trhu), zda by se ujal distribuce této knihy a knihu dodal do všech knihkupectví. Po předložení obalu a odkazu na ukázku prvních 50 -ti stránek z knihy, byl zájem od distributora velmi pozitivní, rychlý a vstřícný. Ihned nabídl podpis smluv, kde požadoval 300 knih jako základ spolupráce, což bylo dne 11.4.2016 v 9:04. V 16:03 téhož dne, se odeslaly potřebné dokumenty k distribuci. O 9 minut déle, tedy: 16 hodin a 12 minut, přední distributor volal s informací, že objednávku ruší, že si dělali vlastní průzkum a z důvodu, že o knihu nebude zájem, nemají ani oni zájem... O několik dnů později jsem obdržel odmítnutí i v písemné podobě. (Průzkum distributora nejspíše spočíval v tom, že z dokumentů, které se mu odeslali v 16 hodin a 3 minuty, vzal v elektronické podobě: Anotaci + autorův komentář ke knize, údaje o knize a obrázek (obal) knihy a rozeslal to všem knihkupectvím v ČR. A protože podklady obdržel v 16 hodin a 3 minuty a knihkupectví z celé ČR nezareagovali do 8-9 minut, tak v 16 hodin a 12 minut objednávku zrušil).

Zajímavé na tom všem je, že knihkupci i přes údajný nezájem na svých webových portálech knihu prezentovali. A i když o knihu nebyl žádný zájem, tak se podařilo prodat několik desítek knih během prvních dvou týdnů. (Po dvou týdnech údaje o knize takřka ze všech knihkupectví vymizeli).

Naše spekulace spočívá v názoru, že zde máme státem nařízenou cenzuru, která je postavena právě na odeslaných povinných výtiscích, které někdo povinně čte, a ten následně ovlivňuje co bude veřejnosti nabízeno a co nikoli. Pravdou je, že i když je kniha velmi náročná na pochopení, tak i laik chápe, že obsah knihy odhaluje pravé podstaty systému, lidí atd... logicky odkrývá společenské hodnoty, které vnímáme jako pravdu pravdoucí, ale jedná se o dlouhodobě udržovanou lež. A pokud takových pravdo-lží existují tisíce, a to od politiky počínaje až po běžného jednotlivce konče, tak pro udržení dosavadního politického stavu není ani jiná možnost než: DÁT PŘÍKAZ (DOPORUČENÍ) KNIHU PROSTŘEDNICTVÍM KNIŽNÍ DISTRIBUCE "NEVYDAT".