Školství

Vložte svůj text...

Školství

Velký zlom nastal po francouzské revoluci (1789-1799), kde monarchové vymysleli velmi propracovaný systém školství, který byl v té době pouze v rukou katolické církve, alespoň v západním křesťanském světě. Tuto událost znáte pod pojmem osvícený despotizmus, což bylo na přelomu 18 a 19 století. Tehdy bylo vytvoření pojetí vzdělání, které je veřejné, bezplatné a povinné.

Asi tomu nebudete věřit, ale tento systém funguje do dnes. Nejen že je základní vzdělání veřejné, bezplatné a povinné. Ale ono základní vzdělání v sobě nese prvky na úpravu myšlení lidí. Dnes v době svobody člověka, školy vyučují tak, aby dětem vštěpovaly myšlenky a potlačovala se jejich kreativita. Systém školství působí na všechny stejně, a u všech vytváří jeden úhel pohledu na svět.  Pravidla, finance, soutěživost, co je dobré a co špatné. Problém je, že tento mechanismus se šíří jako trend, kde sami rodiče o tomto prohnilém systému neví, protože sami byli vlastními rodiči vychováváni dle tohoto systému a ti byli taktéž ovlivněni vlastními rodiči atd., atd. Ve své podstatě se od počátku školství mnohé změnilo, ale pouze v kvantitě učiva a v šířící se agresi žáků, kteří nerespektují autority.

V prvé řadě bychom změnili systém školství, které by se nastavilo na děti a jejich kreativitu. Co je svobodného na tom, že malé děti jsou nuceny navštěvovat každý všední den školu, kde se dozvídají od všeho trochu? Je to nesmyslný přežitek řízení lidské populace, kde opět člověk zasahuje a mění tím (potlačuje) rozvoj člověka. Každé dítě je učeno stejným věcem, aby s té velké hromady dětí vyskočili talentované děti. Ty ostatní se musí spokojit a poprat s tím co bude volné.

Představte si, že existuje dítě, které by v dospělosti bylo schopno zajistit posun naší civilizace o 1000% vpřed. Tato osoba by vymyslela toliko převratných vynálezů a projektů, na které dnes renomovaní fyzici a matematici nedosáhnou ani ve snu. Jenže toto dítě bude ve škole, kde nebude excelovat. Bude označeno ADHD a ještě se dostane pod drobnohled psychiatrů, protože nejenže nezvládá běžné učivo ve škole, nesoustředí se apod. Obdrží spousta léků, je někde na pozorování v nemocnici a ve výsledku putuje do školy pro zaostalé děti. DŘÍVE ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA. Toto dítě již nikdy nebude na prestižní škole a bude rádo, když se vyučí malířem pokojů, či zedníkem. A pokud v dospělosti toto dítě bude samoukem a bude mít převratné nápady, nikdo jej nikdy ani nevyslyší. Proč? Protože je nikdo. Je to obyčejný člověk bez školy, kontaktů a zázemí. To je náš systém a každý kdo je obyčejný člověk, který chce cokoli dokázat nám dá za pravdu... Udržujeme uměle byrokratický systém, a učíme jemu děti na základních školách. Myslíme si, že je to normálno, a ve své podstatě máme pravdu. Tento systém využíváme maximálně po celé generace, takže nám ani nemůže přijít na mysl, že by mohl ovlivňovat naše myšlení a názory. Ba dokonce, že by mohl za to, že ovlivňuje naší budoucnost prostřednictvím známkování a soutěživosti...

Vytvořili jsme nový systém školství implementačně vhodný do dnešního ekonomického systému, který absolutně od základů převrátí společenskou šablonu. Zavládla by účelnost a spokojenost všech stran. Dnešní škola není o dětech, ale o dospělých, kdy vrtící se dítě je usměrňováno, a kolikrát označeno například ADHD a jinými diagnózami. Více podrobností se dočtete  v článku: Změna povinné školní docházky

Základem předělání učiva by bylo od potřebného po nepotřebné, jak k životu, tak k činnostem v dospělosti. Číst psát a počítat musí všichni. Ale rýsovat, nebo počítat složité matematické úlohy o dvou neznámých apod., to již není pro všechny. Kolik učebních oborů potřebuje znát teorii relativity? Kolik středních a vysokých škol to potřebuje? Třeba gynekolog, nebo zubař? Měli bychom se specializovat na konkrétní cílové produkty, než na všeobecné informace. Jen tak vzniknou opravdový specialisté. Pak jsou informace celospolečenské, které je potřeba dětem taktéž předat. Od historie počínaje, po fyziku, chemii atd., ale to bude až pro poslední ročníky, kteří látku pojmou snáze než děti ve 4 třídě.  Co bychom chtěli dětem předat, na základních školách, tak základy od fyziky, chemie a matematiky.

Ono to zní hloupě zrevidovat kompletní učivo na všech našich školách a vyházet nepotřebné, případně přidat potřebné. Ve spolupráci s odborníky bychom vytvořili nový systém vzdělávání, které by bylo účelné a které by naučilo děti jiným hodnotám než získávají dnes. Děti se učí toliko učiva, že v dospělosti si pamatují maximálně 3% z celé nauky. Ale kdo připravuje děti na opravdový život? Rodiče?

Do budoucna bychom chtěli, aby střední a vysoké školy byly vlastněny a řízeny firmami, jichž se výsledný obor dotýká, a to až do doby, co obohatíme celý systém školství další platformou výuky, což by byl virtuální systém. Tím se nabízí způsob individuálního studia, které by státní pokladně nejen ušetřilo náklady na studenty, ale zároveň by do státní pokladny tekly daleko větší proudy financí, a to ze studentů, kteří by na středních a vysokých školách pobírali platy od budoucích zaměstnavatelů. Jak je to možné? Pro jasné pochopení si uveďme příklad stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí má vysokoškolské vzdělání, ale jedná se o teoretika. Praktik je až na stavbě při řízení stavby. Co kdyby budoucí stavbyvedoucí šel na střední odborné učiliště, kde by měl týden školy a týden praxe, tak jako je u oboru zedník? Po třech letech, kdyby úspěšně složil závěrečnou zkoušku ústní, písemnou a z praxe, by šel na přípravnou dvouletou školu (nástavba), která by vyústila v závěrečnou zkoušku písemnou a praktickou, a pak by byl mistr na stavbě. Následně by se posunul na vysokou školu... Od druhého ročníku učebního oboru je již na částečný úvazek u zaměstnavatele, který je jedním z vlastníků školy. Dále, při dvouleté nástavbě by byl u jiného z vlastníků, což podporuje i jiné faktoringy, které jsou spojené s jinou mentalitou a systémem řízení firmy. No, a vysoká škola, tam by byl stážistou u velké stavební firmy... atd., atd. Automaticky by tím vznikl systém firem, které by nejen spolupracovaly, ale podle velikosti by měly na starosti i stupně výuky. Nebo že bychom to byli schopni vytvořit i jinak? Pro dnešní nastavený systém by toto bylo nejideálnější, ale jedná se o jakousi přípravu, kterou by dnešní společnost jen tak nepřijala. Musí se učinit spousta kroků, které zajistí výše uvedený záměr.

Někdo by mohl argumentovat, nebo namítat, že bychom tímto krokem potlačovali svobodné rozhodování člověka a nutili bychom ho k něčemu, co by ani sám nemusel chtít. Není však největším zásahem práv člověka samotná školní docházka, která je povinná, bezplatná a pro každého???

Kolik lidí dnes pracuje v odvětví ve kterém vystudovala? Kolik lidí opustilo své první zaměstnání z důvodu osobní nespokojenosti? Kolik lidí pracuje ve společnostech, kde je vnitřně uspokojuje jejich pracovní náplň a kolik lidí pracuje pouze s motivací finančního zisku? Co když budeme schopni nalézt u každého člověka jeho přednosti, které umocníme, a které je budou vnitřně uspokojovat? A to nejen z důvodu, že dané přednosti ovládají na jedničku. Možná to zní jako utopie, ale pokud neučiníme nic, tak si tím (již dnes) nekontrolovatelně zajišťujeme takové názorové složky, které nám říkají co je správné a co špatné, byť by mohli znamenat opak. Faktem je a zůstává, že člověk se dá naučit čemukoliv. Ale ne každý onu činnost bude vykonávat správně a ne každého bude výsledná činnost bavit. My jenom chceme, aby děti dostali šanci na život. Pokud má někdo sportovní vlohy, tak ať se věnuje sportu. Pokud je někdo kreativní, tak ať si vybere z oborů, které s kreativitou pracují. Pokud má někdo nádherný hlas, tak ať zpívá. Avšak číst, psát a počítat, včetně základních informacích o nás lidech, naší planetě a Zemi, to se budou muset učit úplně všichni. 

Důvodem pro změnu nás motivuje fakt, že například rýsovat nepotřebuje umět 95% řemesel a činností vykonávajících se v ČR. Právník, pekař, automechanik, zedník, malíř, prodavač, operátor, apod. A takových hodnot je ve školství mnoho.

Netvrdíme, že jsme ve školství dokonalý, proto výše uvedené berte jako nástin pro vytvoření změn, které se budou realizovat pouze za účasti odborníků na projektu. Avšak i snaha se počítá, což se o ostatních politických stranách říci nedá. Ty vymýšlejí jen samé záplaty a hlouposti.

Podpora sportu je také jedna z hodnot, kterou budeme chtít vyřešit. Sport je důležitý a systém by měl pomoci mladým lidem se alespoň pokusit o nalezení vlastního talentu. To stejné platí pro umělce a hudebníky. Vše se musí s odborníky do-vymyslet.

Co ale chceme, a jsme si tím jisti, je systém IT, který umožní lidem nejen studovat na jakékoli škole na světě, ale také studovat v jakémkoli věku. Tento systém IT by byl úzce propojen se systémem IT o kterém jsme se zmínili v sekci místního rozvoje. Investice a rozvoj Kardašovi škály pro všechny občany Světa. (Krok který je důležitý pro celou naší společnost a budoucnost. Krok který sjednotí veškeré organizace zabývající se modernizací nejen energetického průmyslu).

Nejedná se o jednoduchý krok, ale umožní nám určitou suverenitu. Nově vytvořená mezinárodní organizace, která umožní každému člověku vymyslet cokoli, co jiní vědci vymyslet nebyli schopni. Ať svojí omezenou dobou, nebo nedostatkem informací. Možná to zní bláhově, ale zastáváme zdravou teorii, že pokud existujeme my v naší sluneční soustavě, tak musí existovat i jiní v jiných slunečních soustavách. A zákonitosti matky přírody u nás budou funkční i u nich. Tedy právo silnějšího. Ten kdo dosáhne civilizace typu III, (galaktická civilizace), tak ten bude schopen ovládnout civilizace typu I a II. My nejsme ani na úrovni civilizace I. Je třeba o těchto tématech hovořit nahlas, byť se na nejvyšších úrovních světové politiky o těchto problematikách hovoří. Onen systém IT bude schopen poskytnout veškeré aplikace, software, ale i super výkonné počítače, včetně všech dostupných informací o dané problematice každému člověku na naší planetě.

Nejtěžší bude nastavení systému, který bude akceptován ostatními zeměmi. Ale toto je budoucnost. Toto přesahuje veškeré naše dosavadní zkušenosti a výtvory. Nejprve začneme u nás doma. Následně budeme mít existující platformu pro ostatní státy. Jsme středem Evropy a jsme na páteřní síti. Proto bude systém instalován u nás v ČR, kde oblast kde systém bude fungovat bude samostatným státem v našem státě. Nezávislý a plnohodnotně svobodný bez jakýchkoli závazků, pod ochranou všech spolupracujících zemí.

Uvidíte, že to bude fungovat. Je to šance pro nás všechny, kteří v takto zavedeném světě nedostali šanci se prosadit.

Rychlé menu