Životní prostředí

Česká republika řeší problematiku životního prostředí dlouhodobě, kde jen pomalu se daří nalézt taková řešení, která by znamenala velký pokrok k lepšímu životnímu prostředí. Ať se jedná o znečištěné ovzduší, které je příčinou mnoha úmrtí a nemocí, nebo znečištěnou vodu a přírodu všeobecně. Dnešní vláda jako řešení problémů upravila zákony, které prohlubuje dodatky aj., kde se nezabývá opravdovou otázkou efektivního řešení. My máme několik variant, které úzce podporují i jiné důležité hodnoty mimo životního prostředí. Avšak i přesto, se jedná o dlouhodobou implementaci. Životní prostředí je pouze o lidech, kteří si musí uvědomovat dopad svých činů.

Jednak by se nastavila povinnost všech čerpacích stanic k vybudování elektro stanic na solární energii, čímž by se podpořilo lepší životní prostředí znečištěného ovzduší. Tím bychom ušetřili lidem spousta peněz za nesmyslné platby daní ohledně emisí. Zároveň si uvědomujeme, že samotné vybudování elektro stanic životní prostředí nezlepší. Než lidé obmění své vozové parky, tak to pár let zabere, pokud nenalezneme řešení, jak celý proces urychlit, což si myslíme, že bychom byli schopni. Avšak na úkor něčeho jiného. 

Dále bychom vytvářeli ostrovní systémy u vesnic, a malých měst s alternativními zdroji na energii a teplo. Museli bychom však dořešit otázku financování a spoluúčasti jednotlivých vlastníků nemovitostí. Opět to vypadá na dlouhodobou činnost. 

Veškerou vodu bychom skoupili zpět, kde bychom ovládali i čističky odpadních vod sami. Je třeba si uvědomit, že se jedná o složitý krok, který může stát státní kasu spoustu peněz. A proto se musí vymyslet takový systém, který by ony vlastníky sám přesvědčil o prodeji vody. Momentálně nás napadá jedna cesta, kterou zatím medializovat nebudeme, ale bylo by vhodnější nastavit více variant. 

V rámci životního prostředí bychom se snažili postupně nahradit systém tržní ekonomiky, která je velmi nehospodárná vůči životnímu prostředí. Obrovské plýtvání našeho nerostného bohatství, nadbytečné vytváření odpadu, od obalových materiálů počínaje. Avšak i tento krok má svoji dlouhodobou implementaci. 

Co by bylo fajn, tak víkend bez aut s benzínovým a naftovým pohonem. Výjimkou by byli hybridní agregáty a samozřejmostí elektromobily. Autobusy MHD mají dispozici elektro-busy a železnice také. Jednalo by se o symbolický krok a výzva všem okolním státům, od kterých bychom očekávali stejný krok.

Na druhou stranu si uvědomujeme, že chceme prosadit v dopravě pohyb nákladních automobilů, jak o státních svátcích, tak nedělích, kde argumentujeme potlačováním práv člověka svobody pohybu, kde jakožto svobodná společnost nemáme žádné právo nikomu zakazovat jízdu jen proto, že sami odpočíváme, kde v osobních automobilech se můžeme prohánět kdykoliv. Na druhou stranu ovzduší je životně důležité pro nás pro všechny. Smysluplnost spočívá v tom, aby se onen víkend rozšířil na další víkend, jen proto, aby lidé začali vymýšlet nové věci právě s takovýmto záměrem. Vše postupně a systematicky. A pokud by se do tohoto projektu začlenili i jiné země, tak se dá předpokládat, že i ony dva dny jsou prvním společným krokem pro zlepšení ovzduší, které je základem nejen pro celou faunu, ale i flóru. Neměli bychom se schovávat za práva svobody, když na druhé straně nežijeme v harmonii s přírodou, kterou velmi razantně likvidujeme, a to pro vysoký finanční zisk. Finance jsou hloupý trend, který musíme vnořit z hlavní koleje na tu vedlejší.

Není jednoduché řešit otázku životního prostředí. Je toliko důležitých věcí k řešení, ale systém sám se ubíral jinou cestou, kde životní prostředí bylo opomíjeno. A začít prioritně řešit pouze životní prostředí na úkor jiných důležitých hodnot, by bylo od nás hloupé. Spíše se pokusíme skloubit otázky životního prostředí s jinými odbory tak, aby alespoň část byla vyřešena, nebo alespoň připravena k dokončení pro následné generace politiků.

Uvědomujeme si, že životní prostředí je i o třídění odpadů, plastech a výrobních celcích všeobecně. Avšak nalézt takové transparentní řešení, které by bylo akceptovatelné všemi a implementovatelné na dnešní stav věcí je hrozně těžké. Ale vše se dá řešit postupně a popořadě. 

Rychlé menu