Zdroj: iRozhlas.cz

Změna zákona o povinném ručení

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

Oddíl první

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

a) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti"),

b) zřízení České kanceláře pojistitelů (dále jen "Kancelář"), její právní postavení, organizaci a předmět činnosti.

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak,

a) musí být v případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích povinnost pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona splněna po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, s výjimkou doby, kdy je v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu nebo zaniklé, a doby, kdy je vozidlo odcizené,

b) může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen "pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem.


Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, všem motoristům nařizuje, že musí být každé motorové vozidlo pojištěno. Jedná se o povinné ručení, bez kterého nesmíme vozidlo ponechat, ani s vozidlem popojet na parkovišti. Bohužel tento zákon je zneužíván pojišťovnami, která povinná ručení obhospodařují. 

Problematika:

Za rok 2018 bylo evidováno 104.764 dopravních nehod. (V roce 2019 nehodovost stoupla o 2.808 nehod). Více jak 5% zavinili cizinci. A protože v roce 2018 dosáhla registrace osobních vozidel 5.802.520 kusů, tak více jak 5.697.756 vlastníků vozidel musí doplácet na cca 104.764 hříšníků, respektive na cca 99.526 českých hříšníků a cca 5.238 zahraničních hříšníků.  Nesmíme zapomenout na nehody způsobené řidiči nemotorových vozidel, kterých bylo 2.896, což se celkové číslo hříšníků snižuje na 96.630. Dále musíme odečíst nehody způsobené lesní zvěří či domácím zvířetem, kterých bylo úctyhodných 12.837, což nám snížilo hříšníky na 83.793. Následně odečteme nehody způsobené závadou komunikace, kterých bylo 213, srážky s pevnou překážkou 21.565 a jiný druh nehody jako je technická závada vozidla 414 a jiným účastníkem 150. Celkem jsme za rok 2018 dosáhli 61.451 hříšníků, díky kterým se zdraží (zdražilo) pro rok 2019 povinné ručení, které se dotklo 5.741.069 vlastníků vozidel z celkového počtu 5.802.520.

Pojišťovny veřejně prohlásili, že se povinné ručení pro rok 2019 bude zdražovat, a to z důvodu velké nehodovosti. To nám nepřijde logické, aby se přenášela odpovědnost za jednotlivce na celou společnost. Dokonce se jedná dle nás o protiústavní krok, protože nelze přenášet odpovědnost na druhé. Jsou tím popřena práva každého, kdo žádnou nehodu nezpůsobil. A to nemluvě o samotné zvěři, která způsobuje každoročně cca 10.000 dopravních nehod.

V roce 2020 byla nehodovost díky pandemii koronaviru pouhých 89,446., a i přesto se zdražovalo povinné ručení pro rok 2021.

 • Počet dopravních nehod v ČR v roce 2016 bylo:  98.863
 • Počet dopravních nehod v ČR v roce 2017 bylo: 103.825
 • Počet dopravních nehod v ČR v roce 2018 bylo: 104.764
 • Počet dopravních nehod v ČR v roce 2019 bylo: 102.220
 • Počet dopravních nehod v ČR v roce 2020 bylo:  89.446


 • Celkové škody za rok 2016:  58.041.744.000,- Kč
 • Celkové škody za rok 2017:  63.163.887.000,- Kč
 • Celkové škody za rok 2018: 65.479.045.000,- Kč
 • Celkové škody za rok 2019:   9.180.365.000,- Kč
 • Celkové škody za rok 2020:   5.507.325.000,- Kč


 • V roce 2018 bylo registrováno 5.802.520 osobních vozidel.
 • V roce 2019 bylo registrováno 5.926.903 osobních vozidel
 • V roce 2020 bylo registrováno 6,129.874 osobních vozidel.


 • Průměrná cena u povinného ručení pro rok 2019 byla vypočtena v roce 2018 na 2,764 korun, x 5.802.520 = 16.038.165.280,- Kč. 
 • Průměrná cena u povinného ručení pro rok 2020 byla vypočtena v roce 2019 na 2,969 korun, x 5.926.903 = 17.596.975.007,- Kč.
 • Průměrná cena u povinného ručení pro rok 2021 byla vypočtena v roce 2020 na 3066 korun, x 6.129.874  = 18.794.193.684,- Kč. 

Počet nákladních vozidel za rok 2020 klesl o 602 nákladních vozidel na 186.881. Počet autobusů stoupl o 262 autobusů na 21.705. A užitkových aut se zvýšilo o 12 464 aut na 587 186. Víte kolik stojí povinné ručení na nákladní automobil nebo autobus? Například kamion vás přijde ročně na 45-85 tisíc korun jen za povinné ručení. Velmi podobně je autobus. To je přes 9 miliard pro pojišťovny za nákladní vozidla a autobusy + xxx za užitková vozidla.

Pojišťovny každoročně nevykazují ztrátu, pouze vykazují nižší zisky za předešlé roky.  I když je třeba si přiznat, že cca 60 miliard z pojistného plnění je dost. (Pojišťovna když vyhlásí krach, tak jí stále zůstává 20% aktiv, což je rozdíl mezi bankou, která při krachu má 0 aktiv. Pojišťovny jsou obchod, jako každý jiný, a proto by měli přenastavit své služby tak, aby byly schopné své smluvní závazky třetích stran finančně ustát. Pokud nejsou schopny své závazky ustát, musí jít do krachu. Nemůžeme uměle držet při životě někoho, kdo není schopen se o sebe postarat sám na základě své neschopnosti, byť je vše závislé na třetích stranách. Když pojedete větším městem, naleznete několik kamenných poboček pojišťoven. Tak stejně naleznete jejich honosná sídla v řádech stamiliónů korun. Například ČSOB je bankou i pojišťovnou. Proč pojišťovna zdražila povinné ručení, když svým klientům v bankovnictví nabízí výrazné slevy na povinném ručení, které jsou níže jak před samotným zdražením? Protože peníze svých klientů v bance  zhodnocují díky bankovnictví částečných rezerv. Vydělává jim to několikanásobek klientova zůstatku na účtu. Pojišťovny nesmí zneužívat zákon pro vlastní zisk, na úkor klientů, kteří jezdí zodpovědně a bez nehod. Existují tisíce řidičů, kteří nikdy neměli dopravní nehodu a přitom jezdí přes deset a dvacet let. Jak k tomu přijdou, když se za jejich řidičské kariéry povinné ručení stále a jen zdražovalo?

Nesmíme dopustit, aby z nás pojišťovny vysávali peníze jen proto, že jim nevyšel rok do zisku. Mají špatně postavený systém. a to celé podporuje zákonná povinnost uzavírat povinné ručení. V PRVÉ ŘADĚ JE CHYBA U STÁTU.

Další problematikou je samotná podstata povinného ručení. Je jasné a logické, že nabouráme-li jiné vozidlo, tak vzniklá škoda bude uhrazena z našeho povinného ručení. Problém je již v tom, že se výše povinné ručení rozlišuje podle obsahu motoru vozidla. Jakoby ona kubatura měla vliv, do jakého vozidla nabouráme. 

Představte si vozidlo s obsahem 1.5 a vozidlo s obsahem 2.0. Rozdíl na povinném ručení je markantní, ale oba shodně nabourají luxusní automobil za 6.000.000 korun. Cena oprav bude pro oba shodná, byť někdo může argumentovat, že motorové vozidlo s obsahem 1.5 nenapáchá takové škody jako vozidlo s obsahem 2.0. Omyl. Pojedou-li obě vozidla stejnou rychlostí, tak škody na protějším vozidle budou zhruba totožné. Kinetická energie a rozdíl 300 kilogramů na obou vozidlech určitě hraje podstatnou roli, ale ve výsledku se čelně řítí obě vozidla mající přes jednu tunu. jestli bude vozidlo o cca 10 centimetrů kratší nehraje vůbec žádnou roli. Tak či onak se budou muset poškozené a deformované díly vyměnit za nové. U takovýchto dopravních nehod se mění úplně celý předek, a je jedno zda je deformovaná část 20 nebo 30 centimetrů. Otázka zůstává v samotné podstatě výše povinného ručení, které je diametrálně rozdílné u nejnižší a nejvyšší kubatury motorového vozidla.

Dokonce pojišťovny vyžadují finanční spoluúčast pojištěného, protože pojištění bez finanční spoluúčasti je o několik tisíc korun dražší. Pak zde máme samotné produkty, které pojišťovny nabízejí. Náhradní vozidla, asistenční služby, škody do 20-25 miliónů, 30 miliónů, 50 miliónů, 100 miliónů, 150 miliónů. Úhrada léčebných nákladů apod. Přijde nám to jako jeden velký podvod na pojištěné klienty, který je třeba rozklíčovat. Ve své podstatě je protiústavní, aby drtivá většina lidí, kteří jezdí bez nehod dopláceli na drtivou menšinu hříšníků, kterých není ani 100 tisíc ročně. Osobně známe několik lidí, kteří byli účastníky dopravních nehod a jednalo se vždy o takzvané škrábance. Je jasné, že z roční částky není možné uhradit škody na vozidlech, ale od toho je pojišťovna, která musí s penězi pracovat, tak jako to činí banky. Bohužel pojišťovnictví je postaveno na klientech, kteří nenahlašují škodní události. Ale i tak se nemůže stát, že se bude pojištění zvyšovat na základě většího počtu škodných událostí a jejich likvidace. To je riziko podnikání, které zřizovatelům muselo být na počátku podnikání jasné. NIKDO JE NENUTÍ, ABY POSKYTOVALI POVINNÉ RUČENÍ, alespoň se mi nedostal do ruky předpis, který by zřizovateli pojišťovny nařizoval přivzít k pojištění domácnosti povinné ručení. 

Řešení:

Vážení příznivci Třetí cesty. Z těžkým srdcem jsem byl donucen z webových stránek stáhnout rozbor řešení daných problematik, a to z důvodu, že momentální politické garnitury chodí na tyto webové stránky a snaží se mé myšlenky realizovat. Pokud jde o samotnou realizaci, tak s tím nemám sebemenší problém, protože by celou tu práci udělali za mě, a já se mohl věnovat příjemnějším věcem. Jenže problém je v tom, že oni vezmou moji myšlenku a předělají ji ke své politické ideologii, čímž vznikne úplná spachtlanina, která nelze v praxi aplikovat. Narovinu řeknu, že politické hnutí ANO mi vzala nový volební zákon. Do dnešních dnů je ani nic takového nenapadlo a v momentě, kdy jiný o tom píše, tak kradou myšlenky. SPD Tomio Okamury také nejsou bez viny. Do dnešního dne v Poslanecké sněmovně navrhli a přes média veřejnosti sdělili minimálně 3 mé myšlenky a ideologie. Celkově mi garnitury vzali: Změna volebního zákona, Doživotní renta pro řidiče nákladních vozidel, zestátnění exekutorů apod. Kdyby alespoň znali detaily a kořen oné problematiky, (jakožto tvůrci ideologie), tak by ony ideologie bez problémů prosadili. Jenže oni jsou pouze plni myšlenek o tom, jak je vše špatné. Bez konkrétních řešení a provázanosti s jinými ideologiemi nelze změny reálně provést. Proto jakákoli ideologická myšlenka je v rukou ANO určena pouze k jejich profitu, a u SPD je automaticky odsouzena k záhubě. Děkuji za pochopení. 

Petr Fabián